Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - In 2022 verscheepte Saba een recordaantal van vijftig containers met recyclebare materialen naar de Verenigde Staten voor verdere verwerking. Saba heeft een goed functionerend afvalbeheersysteem dat de scheiding van recyclebare materialen mogelijk maakt.

SabaafvalDe vijftig containers die het eiland verlieten bevatten voor ruim zeventig procent plastic. De overige dertig procent bestaat uit karton, versnipperde autobanden, metalen blikjes en elektronica. Alle recyclebare materialen worden verzonden naar het bedrijf Caldwell Inc in Florida voor verdere verwerking. In juli 2022 is bovendien 179 ton gemengd metaal verscheept, waaronder 72 autowrakken. De hoeveelheid afval die vorig jaar is opgehaald én is geregistreerd bedraagt 1,2 miljoen kilo. Maar doordat de registratie pas halverwege het jaar echt is gestart zal de werkelijke hoeveelheid afval veel meer zijn.
Gedeputeerde Bruce Zagers vindt dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het gebied van afvalbeheer mede door forse investeringen door het Openbaar Lichaam Saba (OLS) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). ,,In de afgelopen jaren hebben we onze processen volledig vernieuwd, wat heeft geresulteerd in meer afvalscheiding en nog belangrijker, minder verbranding. Voorheen werd afval vijf keer per week verbrand en nu nog tot één keer”, aldus Zagers die zegt dat het doel is om de verbrandingscyclus verder te minimaliseren en op de langere termijn volledig te stoppen met verbranden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.