Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Het openbaar lichaam Saba (OLS) heeft besloten om de premieperiode om vrij rondlopende geiten aan te pakken te intensiveren door gebruik te maken van lokale jagers. Met minder geiten op het eiland komt er volgens de overheid ruimte om de lokale landbouw nieuw leven in te blazen.

SabageitenDe beslissing om de premieperiode te intensiveren is genomen na een evaluatie van de eerste twee fases van het geitenproject. Het project startte met een periode van gerichte jacht door twee externe invasievesoortenjagers die van mei tot eind december 2021 iets minder dan 1.300 geiten verwijderden. Na deze eerste fase werd een premieperiode ingevoerd om lokale jagers zoveel mogelijk te betrekken en in tien maanden hebben zij bijna 1.500 geiten verwijderd, voornamelijk uit de gebieden van Giles Quarter, St. John’s, delen van The Bottom, Spring Bay en Lower Hell’s Gate / Flat Point.
Het werken met lokale jagers is volgens de overheid op verschillende manieren nuttig gebleken. ,,Het levert veel vlees op en de premieperiode is kostenefficiënter gebleken omdat het geld dat aan het project wordt uitgegeven op het eiland blijft waardoor er lokaal meer geitenvlees beschikbaar is”, aldus het OLS. In termen van effectiviteit van geitenverwijdering is de premieperiode tot nu toe even succesvol gebleken als het werken met invasievesoortenjagers maar er zijn nog steeds gebieden waar weinig tot geen geiten zijn verwijderd. In deze gebieden blijven ze de natuurlijke omgeving beïnvloeden terwijl in gebieden waar jagers actief zijn geweest, volgens de overheid een duidelijk herstel van de vegetatie zichtbaar is. Er worden nu lokale ‘overheidsjagers’ aangesteld om geiten uit deze gebieden te verwijderen en geitenhouders worden aangemoedigd om door te gaan met het verwijderen van hun geiten. Dit levert ze 65 dollar per verwijderde geit op.
Nu het aantal vrij rondlopende geiten flink afneemt worden binnenkort twee proefprojecten uitgevoerd die gericht zijn op het stimuleren van de lokale landbouw. Eén pilot richt zich op het ondersteunen van de gemeenschap om actiever te worden in de zogenoemde achtertuinlandbouw. Het doel is om mensen te helpen de uitdagingen te overwinnen om de groei van de landbouw weer mogelijk te maken rondom het eigen huis. De komende maanden wordt geïnventariseerd wat er nodig is om deze landbouwactiviteiten te starten. Een deel van de steun zal in ieder geval bestaan uit het beschikbaar stellen van fruitbomen voor geïnteresseerde achtertuinboeren in het kader van een breder herbebossingsproject. ,,Het doel is om vijfduizend bomen te planten over een periode van drie jaar. Van de geplante bomen zal ongeveer tien procent uit fruitbomen bestaan”, zo laat de overheid weten.
De tweede pilot is bedoeld om de lokale veehouderij en visserij te ondersteunen. Het belangrijkste doel hiervan is om de kosten van het zakendoen te verlagen, bijvoorbeeld door het vervoer en de abb-belasting voor de invoer van voer, vee en visbenodigdheden te subsidiëren. Een deel van het beschikbare budget zal worden gebruikt om hekwerkbenodigdheden beschikbaar te stellen. Voorwaarde voor de financiële steun uit deze pilot is dat de lagere productiekosten tot uiting komen in de prijs van de lokaal verkochte producten.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.