Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Om het havenproject vooruit te helpen, wil het Openbaar Lichaam Saba het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vragen te beslissen over de definitieve projectomvang en toestemming krijgen om te starten met de aanbesteding.

F13 BES havenprojectDit bleek tijdens een recent bezoek van de Nederlandse staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen en een delegatie van de Eerste Kamer.
Het is de bedoeling het huidige Fort Bay Harbor te behouden als de belangrijkste vrachthaven en om een nieuwe haven te ontwikkelen voor alle andere havengebruikers bij de Black Rocks. Uit een assessment blijkt dat met relatief beperkte investeringen de bestaande vrachtpier bij Fort Bay kan worden opgewaardeerd tot een toekomstbestendige en orkaanbestendige vrachtfaciliteit. De volledige scheiding van kleine vaartuigen voor toeristische activiteiten van de industriële ladingactiviteiten verbetert volgens de overheid de (vaar)veiligheid en zal leiden tot een veel aantrekkelijker en toeristisch vriendelijker Black Rocks Harbor.
Ondertussen vorderen de wegwerkzaamheden gestaag. De voorlopige weg naar Black Rocks is bijna klaar en er is een nieuw stuk weg aangelegd richting het nieuwe havengebied. Saba Roads is begonnen met het bouwen van een ‘Saba-stijl’-rotswand langs de voorlopige weg. De bestrating van deze weg vindt plaats na oplevering van de nieuwe haven, om schade door bouwverkeer te voorkomen en binnenkort start een herbebossingsproject.
Om een indruk te krijgen van de toekomstige ontwikkeling van het nieuwe havengebied is een conceptmasterplan opgesteld. Dit masterplan beschrijft welke voorzieningen er in de nabije en verre toekomst nodig zijn voor de verschillende havengebruikers. Het masterplan geeft ook richtlijnen voor de inrichting van het havengebied en geeft impressies van de gewenste architectuur.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).