Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - De laatste voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van het laatste stuk weg naar het nieuwe havenproject bij Black Rocks. Ook worden langs een deel van de weg Sabaanse rotswanden gebouwd.

SabahavenSaba Roads & Construction is begonnen met het leggen van de fundering voor de rotswanden die in de typische Sabaanse stijl zullen worden gebouwd met gebruikmaking van lokale stenen. De muren helpen niet alleen bij het stabiliseren van de helling maar voorkomen ook dat rotsen door erosie op de weg komen én ze hebben een visueel doel. De rotswanden worden aangelegd langs de eerste driehonderd meter van de onverharde weg die op dit moment vijfhonderd meter lang is. Begin volgend jaar wordt de weg nog eens 250 meter verlengd tot aan de locatie van de nieuwe haven. Het gebied moet worden uitgegraven, verdicht en gestabiliseerd om het laatste deel van de weg anders te steil wordt. Aan het einde van het havenproject wordt de hele weg geasfalteerd om schade tijdens de werkzaamheden te voorkomen.
Herbebossing langs de weg naar en in het gebied Black Rocks/Giles Quarter maakt deel uit van het havenproject. Landbouwdeskundige Jim Garza van Gezondheid Farms, de Dienst Landbouw, de coördinator geitenbestrijding en de afdeling Natuur en Landbouw van het openbaar lichaam Saba zullen een voorstel doen voor de eerste fase van herbebossing. Door Garza zijn bodemmonsters genomen waarvan de resultaten worden gebruikt om te bepalen welke struiken, grassen en bomen het beste overleven in het gebied dat wordt gekenmerkt door extreme omstandigheden met een droge, voedselarme grond en veel wind. Eerder dit jaar heeft de Saba Conservation Foundation (SCF) een ecologisch onderzoek uitgevoerd om dominante en zeldzame soorten in het toekomstige havengebied vast te stellen. De overheid noemt herbebossing belangrijk om erosie te voorkomen en het beoogde gebied rond de nieuwe haven dient als start van een breder herbebossingsproject voor Saba.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).