Al het nieuws

Zagers gefrustreerd dat RCN werkt zonder enige financiële beperking

Van onze correspondent
The Bottom - Het Openbaar Lichaam Saba (OLS) zag zich deze week opnieuw genoodzaakt een zogenoemde skeletbegroting in te dienen bij het College financieel toezicht (Cft) vanwege het ontbreken van structurele financiering om de operationele kosten van de lokale overheid te dekken.

skeletbegrotingOmdat de vrije uitkering niet substantieel is aangepast aan de huidige situatie, kreeg het OLS voor de tweede keer op rij te maken met een skeletbegroting. Dit is een begroting met te weinig vulling om het ‘geraamte’ bij elkaar te houden. Op papier klopt het, maar er valt niet mee te werken. Aangezien de financiële Wet FinBes een begroting in evenwicht voorschrijft, wordt de ontwerpbegroting in evenwicht gebracht door het tekort te dekken met de algemene reserve. Volgens gedeputeerde van financiën Bruce Zagers zal dit de liquiditeitspositie verder verzwakken en een enorme druk leggen op het vermogen van de overheid om op een verantwoorde manier te functioneren. ,,Sinds enkele jaren zijn de financiële problemen waarmee het OLS kampt bekend. Dit is bevestigd door het Cft, door de accountant E&Y en in diverse andere rapportages. Ook de ongunstige liquiditeitspositie van de overheid van Saba is alom bekend en gedocumenteerd in verschillende rapporten”, aldus Zagers.
De eilandsraad en het bestuurscollege (BC) van Saba hebben meerdere malen aangegeven dat het met de hoogte van de huidige vrije uitkering de in het verleden met de Nederlandse overheid afgesproken wettelijke taken niet goed kan uitvoeren. ,,Bijzondere uitkeringen voor projecten met structurele kosten hebben een negatieve invloed gehad op de financiële positie van de overheid en op de begroting. Hierdoor lopen veel van deze initiatieven nu gevaar en moeten ze mogelijk worden stopgezet”, aldus Zagers. ,,Er valt niets meer te bezuinigen. Sommige afdelingen hebben hun personeelsbestand zien krimpen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de geproduceerde output. Onderhoud van gebouwen en wegen wordt nu verwaarloosd vanwege het gebrek aan financiering.”
Eilandsraad en BC zijn van mening dat deze situatie niet kan voortduren. Saba en Nederland werken altijd constructief samen, maar een oplossing hiervoor blijft uit. Zagers zegt dat hij als vertegenwoordiger van het OLS steeds meer gefrustreerd is geraakt doordat hij ziet hoe de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) functioneert zonder financiële beperkingen. ,,Of het nu met een exorbitant aantal werknemers is of door hun investeringen, de lokale overheid kan alleen maar toekijken terwijl het worstelt om de diensten operationeel te houden”, aldus Zagers. Hij is ook kritisch over de ongelijkheid tussen salarissen voor gelijke posities. ,,Hoewel het BC en de eilandsraad het nodig vinden om een toereikend loon te betalen en werkgelegenheid te bieden met de voordelen die gelijk zijn aan die van RCN, kunnen we dat niet. In de huidige slechte financiële situatie is het onmogelijk.”
Zagers zegt dankbaar te zijn voor de hulp van de Nederlandse overheid door de jaren heen en voor de financiering die nog in de pijplijn zit. ,,Maar de lokale overheid is niet in staat om bescheiden onderhoud aan schoolgebouwen uit te voeren en de investeringen die zijn gedaan in afvalbeheer leiden tot structurele kosten die veel hoger zijn dan voorheen”, zo voegt hij eraan toe. Zijn hoop is gevestigd op een nieuwe Nederlandse regering die de nodige politieke wil zal hebben om deze veranderingen door te voeren. ,,Elf jaar na de staatkundige transitie mogen we niet in zo’n situatie blijven zitten. Saba heeft bewezen een betrouwbare partner te zijn. We hebben bewezen te doen wat nodig is met minder middelen en minder capaciteit maar nu is Saba op een punt gekomen dat we het gevoel hebben dat de structurele behoeften door de nationale regering worden verwaarloosd.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).