Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - De pilot van het verplaatsen van de koraalkolonies van Black Rocks, de voorgestelde locatie van de nieuwe haven van Saba, is in volle gang.

BESkoralenHet gaat nu nog om een pilot. De daadwerkelijke verhuizing volgt later en is een nauwgezet proces dat wordt uitgevoerd door de Saba Conservation Foundation (SCF).
Internationale verdragen, in het bijzonder het protocol voor speciaal beschermde gebieden en dieren in het wild (SPAW), vereisen de bescherming, het behoud en het duurzame beheer van bedreigde en beschermde soorten. Onder de beschermde soorten bevinden zich het ernstig bedreigde elandgeweikoraal, hertshoornkoraal en bergsterkoraal, die leven in het gebied waar de haven zal worden gebouwd. Voor aanvang van de aanleg van de haven dient een ontheffing van het genoemde protocol te worden verkregen. In 2019 heeft SCF als eerste stap het projectgebied in kaart gebracht. Alle beschermde koralenkolonies zijn gefotografeerd en in kaart gebracht.
De volgende stap was de start van een pilotproject om de beste locatie en methode voor de verplaatsing van de koralen te bepalen. Begin 2021 heeft een team van SCF voorzichtig enkele koraalmonsters van de projectlocatie verwijderd en naar twee kwekerijen gebracht, de bestaande kwekerij aan Ladder Bay en de nieuwe kwekerij bij Hole in the Corner. De verplaatsing moet volgens SCF zorgvuldig gebeuren omdat koralen zeer gevoelig zijn. Ze worden verplaatst in kratten waarin het water continu wordt ververst en op een constante temperatuur wordt gehouden. De koraalkolonies worden zoveel mogelijk in hun geheel verplaatst. Het team bewaakt continu de gezondheid van de verplaatste koraalmonsters in de kwekerijen.
Eerste onderzoeken hebben aangetoond dat Hole in the Corner de meest geschikte locatie is omdat er minder sedimentatie en minder algengroei is en het dichter bij Black Rocks ligt. Daardoor zijn de natuurlijke omstandigheden te vergelijken met die van Black Rocks en dat betekent minder stress voor de koralen. Als volgende stap in de proef worden meer fragmenten verplaatst naar Hole in the Corner, maar deze keer worden de fragmenten direct op het rif geplaatst in plaats van in een kraamkamer.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).