Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Tijdens zijn recente bezoek aan Den Haag heeft gedeputeerde Bruce Zagers twee financieringsvoorstellen ingediend op het gebied van afvalbeheer en herbebossing.
F15 BES financieringDit heeft hij gedaan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het voorstel afvalbeheer is ook voorgelegd aan het ministerie van IenW.
Het herbebossingsvoorstel gaat over het planten van bomen op Saba, niet alleen in het gebied van de nieuwe haven bij Black Rocks, maar op het hele eiland. Herbebossing is volgens de overheid nodig om erosie te voorkomen die wordt veroorzaakt door de langdurige jaarlijkse droogte als gevolg van klimaatverandering en de ongecontroleerde loslopende geitenpopulatie. Erosie vindt vooral plaats in de drogere kustgebieden. Toegenomen erosie is niet alleen een probleem vanuit natuurperspectief maar ook vanuit veiligheidsperspectief. In kustgebieden komen aardverschuivingen soms rechtstreeks in zee terecht, wat een negatief effect heeft op het mariene milieu en veel wegen worden ondervinden schade door toegenomen erosie, waardoor het rijden in bepaalde gebieden onveilig is, vooral tijdens en na regenval.
Door het ruimen van geiten, zal het natuurlijke gebladerte zich naar verwachting gedurende een langere periode kunnen herstellen. Om dit proces in de drogere gebieden te versnellen, is een herbebossingsproject volgens de overheid noodzakelijk. Hierdoor kunnen inheemse boomsoorten opnieuw worden geïntroduceerd. Het programma zal ook fruitbomen omvatten waardoor Saba’s afhankelijkheid van import wordt verminderd. Herbebossing zorgt bovendien voor banen voor mensen die nu een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze personen kunnen worden getraind in het enten van bomen, irrigatie en planttechnieken. De bedoeling is dat ze zodoende vaardigheden leren die buiten dit project kunnen worden gebruikt. De start is in 2022 waarna er in twee tot drie jaar 5.000 bomen worden geplant.
Wat betreft afvalbeheer legde Zagers in zijn voorstel aan het ministerie van IenW uit dat, hoewel de productiviteit en afvalscheiding bij de afvalbeheerfaciliteit drastisch zijn verbeterd en de hoeveelheid verbrand afval drastisch is afgenomen, er financiering nodig is om de toegenomen operationele kosten te dekken. Sinds 2019 werkt Saba op het gebied van recycling en afvalexport samen met het Amerikaanse bedrijf Cadwell. Sinds de start van de samenwerking worden alle metalen, karton, kunststoffen, aluminium, elektronica en banden regelmatig in zeecontainers naar de Verenigde Staten (VS) geëxporteerd voor verdere verwerking. Maar aan de uitvoering hangt een prijskaartje dat het openbaar lichaam niet kan dragen, zeker niet met een te lage vrije uitkering. In de financiële uitsplitsing die Zagers aan het ministerie van IenW heeft voorgelegd, is aangegeven wat er per jaar extra nodig is om de huidige activiteiten voort te zetten.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).