Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Saba ontvangt eenmalig een extra bedrag van 1 miljoen dollar. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voegt dit geld in 2021 toe aan de vrije uitkering waardoor het bedrag vrij besteedbaar wordt.
besmiljoenIn vergelijking met Bonaire en Sint Eustatius beschikt Saba over weinig liquide middelen. Hierdoor heeft de overheid de afgelopen tijd steeds vaker incidentele middelen nodig om de structurele kosten te dekken. ,,Ik ben al langer met het bestuurscollege in gesprek over de hoogte van de vrije uitkering en het tekort aan structurele financiële middelen. Saba heeft de afgelopen jaren laten zien haar financieel beheer en rechtmatige besteding van de middelen op orde te hebben. Met deze bijdrage wil ik Saba dan ook graag tegemoetkomen”, aldus Knops.
Gedeputeerde Bruce Zagers zegt blij te zijn met de extra bijdrage vanuit het ministerie. Het openbaar lichaam kan volgens hem deze extra middelen gebruiken om onderdelen uit de begroting van 2021 te financieren waarvoor niet genoeg geld beschikbaar is. ,,Het zal de Sabaanse overheid helpen om aan haar juridische verplichtingen te voldoen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Het zal ook helpen om onze liquiditeitspositie, die de afgelopen paar jaar verslechterd is, te verbeteren”, aldus Zagers in zijn reactie.
De begroting voor 2021, die de eilandsraad in november vorig jaar goedkeurde, heeft een tekort van meer dan 1,3 miljoen dollar. Het is voor het eerst sinds Saba in 2010 een openbaar lichaam werd dat het kampt met een begrotingstekort. De vrije uitkering in de begroting bedraagt iets meer dan 10,2 miljoen dollar en dit bedrag is sinds 2012 vrijwel hetzelfde gebleven. Het is volgens Zagers net genoeg om de juridische verplichtingen na te komen, maar onvoldoende voor investeringen en onderhoud. Hij zegt te hopen dat de onderhandelingen voor een nieuw kabinet zullen leiden tot structurele oplossingen voor de financiële problemen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).