Al het nieuws

Geen toeristen; geen inkomsten; geen buffers

Van een onzer verslaggevers
The Bottom - De Saba Business Association vraagt de Nederlandse regering aandacht voor meer dan alleen uitstel van het betalen van belastingen, zoals deze momenteel vanuit het Rijk wordt voorgesteld.
sabaHet Sabaanse bedrijfsleven kan volgens het bestuur van deze werkgeversorganisatie - gelet op de duur van de Covid-19-pandemie - de belastingverplichtingen niet meer met terugwerkende kracht opbrengen. Dit komt omdat er geen inkomsten zijn - er zijn namelijk geen toeristen - en de ondernemers hebben geen buffers als gevolg van de orkanen van de afgelopen jaren.
Dit kreeg de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties onlangs te horen tijdens een werkbezoek aan het kleinste deel van de BES-eilanden. In het algemeen is men op Saba blij met de hulp die er is, anders waren er al bedrijven meteen omgevallen. Echter, de zorg voor de nabije toekomst blijft onverminderd groot, zeker als een vaccin op zich zou laten wachten.
Knops voerde tijdens zijn verblijf op Saba gesprekken met het Bestuurscollege, de Eilandsraad, de Saba Business Association, het Rode Kruis alsmede de maatschappelijk werker van het openbaar lichaam. Ook heeft hij een bezoek gebracht aan de locatie waar de nieuwe haven komt.
Gedurende de kabinetsperiode (het huidige kabinet-Rutte) zijn er, aldus Knops, veel incidentele middelen beschikbaar gekomen die de ontwikkeling van het eiland Saba ‘goed hebben gedaan’. ,,Echter blijft het vraagstuk van structurele financiële tekorten (de hoogte van de Vrije Uitkering) een punt van aandacht”, schrijft hij.
Na een uitleg over de aankomende verkiezingen en het formatieproces volgend jaar is vervolgens gesproken over Covid-19-compensatie voor bedrijven. Enerzijds volgt Caribisch Nederland - waar mogelijk - Europees Nederland als het gaat om Covid-19 compensatiemaatregelen, anderzijds blijft het volgens Knops ‘maatwerk’ gezien de specifieke situatie van de eilanden.
Ook is de strategie rond long-stay besproken; waarbij Saba’s ‘soft opening’ iedereen welkom heet zolang men maar in quarantaine gaat inclusief de daarbij horende coronatest. De Eilandsraad heeft verder de verslechterde economische situatie onder de aandacht gebracht. De Raad wordt via het Bestuurscollege verder geïnformeerd over het traject van Raad van State/IBO.
Zoals gezegd deelde de Saba Business Association, deze nog jonge organisatie die het bedrijfsleven vertegenwoordigt, in het gesprek met de staatssecretaris de economische zorgen die gerelateerd zijn aan Covid-19 alsook de niet aan corona gerelateerde zorgen. Het gaat dan om zaken als het bancair stelsel, postcode, de algemene bestedingsbelasting abb, geen PayPal.
Zowel het Rode Kruis als het openbaar lichaam hebben gedurende de lockdownperiode van vier weken voedseldistributie georganiseerd. Gezinnen die het al moeilijk hadden, hebben het vanwege de pandemie nog moeilijker; baanverlies, hogere kosten voor levensmiddelen en geen mogelijkheid om goedkoop in te kopen op buureiland Sint Maarten.
Er wordt ook meer stress gesignaleerd in Sabaanse gezinnen. ,,Het ontbreken van bepaalde voorzieningen in het sociale domein maakt adequaat handelen lastig”, meldt Knops in zijn verslag. Dit ligt ook op tafel bij verschillende verantwoordelijke departementen. De bijdragen vanuit het Rijk en de Rode Kruisorganisatie worden goed ingezet.
De bewindsman bezocht ook de locatie van de nieuwe haven. Dit is een project dat in de komende drie jaar gerealiseerd gaat worden. ,,De plannen zijn met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedeeld, maar er is nog geen financiering voor een deel van de vitale infrastructuur, namelijk de cargofaciliteit.”
De opgestelde plannen zijn vormgegeven door de financiële mogelijkheden die nu al beschikbaar zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het openbaar lichaam trekken gezamenlijk op om Saba een nieuwe impuls te geven. Knops: ,,Met een orkaanbestendige haven kan Saba ook liggeld en andere inkomsten genereren en zullen de kosten van levensonderhoud kunnen dalen”, aldus de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).