Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De aanhoudende klachten over de communicatie en werkwijze van het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) nopen staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid (VWS) tot ingrijpen.

sabaOp korte termijn zal een aantal taken van het ZVK-kantoor op Bonaire voor Saba worden ondergebracht bij het kantoor op Saba.
Blokhuis reageert met het besluit op een tweetal columns over de gebrekkige communicatie tussen ZVK en patiënten op Saba en het Openbaar Lichaam Saba (OLS). Eind april had de staatssecretaris nog verzekerd dat de communicatie over met name de medische uitzendingen zou verbeteren. Hij zei toen dat de rol van het OLS zich beperkt tot wijzigingen in wet- en regelgeving en dat hij geen reden zag om het communicatiebeleid aan te passen.
Daar denkt hij na de herhaalde klachten anders over. De ‘inadequate communicatie door ZVK met patiënten en de inwoners op Saba’, die door de columnisten - politici Koos Sneek van Sint Eustatius en Hemmie van Xanten van Saba - worden genoemd en de afstand die de Sabanen voelen naar ZVK vragen om een andere oplossing, ook al is Blokhuis nog in gesprek met het OLS.
Taken die op korte termijn op Saba worden ondergebracht zijn het regelen van medische uitzendingen naar de regio (vliegreis en verblijf), klantcontact en voorlichting hierover en een intensieve voorlichting voor de bevolking van Saba over de rechten en plichten van verzekerden.
ZVK heeft de Eilandsraad van Saba toegezegd periodiek informatie te geven over beleidsvoornemens en ontwikkelingen die betrekking hebben op de dienstverlening. Op 8 juli wordt een ‘town hall meeting’ georganiseerd voor de bevolking.
Ook Sint Eustatius kan soortgelijke aanpassingen verwachten voor een betere dienstverlening, belooft Blokhuis. En ook daar zal een town hall meeting worden georganiseerd. Er komt in ieder geval een lokale klachtenafhandeling.
De gesprekken over verbeteringen op lange termijn gaan door. Die richten zich volgens de staatssecretaris onder andere op optimalisatie van de planning van de ziekenhuizen in de regio. Er komt waarschijnlijk een pilot voor het Sabaanse ziekenhuis om meer taken rond medische uitzendingen zelf uit te voeren. Volgens Blokhuis moeten daarvoor middelen naar het ziekenhuis worden overgeheveld. Op dit moment wordt bekeken of het ziekenhuis deze taak op zich wil of kan nemen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.