Al het nieuws

Veertien kandidaten van drie partijen strijden om vijf zetels
Van een onzer verslaggevers
The Bottom/Willemstad - Op Saba, het kleinste deel van Caribisch Nederland, maken veertien kandidaten verdeeld over drie partijen/lijsten en 1.105 stemgerechtigden zich op voor de Eilandsraadsverkiezingen op woensdag 20 maart. De democratische strijd gaat om de verdeling van vijf raadszetels voor de komende vier jaar.

sabastemmenEr zijn volgens gegevens van het Hoofdstembureau 549 mannen en 556 vrouwelijke stemgerechtigden. Voor de gelijktijdige verkiezingen van het Kiescollege, waarbij alleen personen met de Nederlandse nationaliteit kunnen stemmen, zijn er minder stemgerechtigden: 906.
Vier jaar geleden, in 2015 waren er op Saba 1.058 stemgerechtigden voor de Eilandsraadsverkiezingen, waarvan 848 met de Nederlandse nationaliteit. Er zijn dit jaar dus iets meer stemgerechtigden.
De strijd zal ook dit keer vermoedelijk vooral gaan om de ‘regeringspartij’ WIPM en de oppositiepartij SLP. De 49-jarige WIPM staat voor Windward Islands People’s Movement en heeft verschillende grote en bekende politieke leiders voortgebracht, ook nog in de tijd dat Saba deel uitmaakte van het Land de Nederlandse Antillen en het Sabaanse Statenlid naar Curaçao moest afreizen voor parlementsvergaderingen. SLP, Saba Labour Party, is de arbeiderspartij van het eiland.
Op dit moment is de verdeling in de Sabaanse Eilandsraad als volgt: WIPM heeft drie van de vijf zetels en SLP heeft er twee. Volgens waarnemers lijkt WIPM met Rolando Wilson als lijsttrekker ook de 2019-verkiezingen te zullen gaan winnen.
,,Men verwacht, en velen hopen, dat WIPM naar vier zetels zal gaan, hetgeen ik niet uitsluit want de WIPM is in populariteit gegroeid. Er is sprake van een stabiel politiek bestuur. En de nieuwe, jonge kandidate Esmeralda Johnson - zij komt van een grote familie - is veelbelovend.” Aldus een kenner van de politieke arena in The Bottom.
Naast WIPM en SLP is er nog Dave Levenstone, die als enige kandidaat meedoet met zijn United People Movement. Maar om technische redenen, hij was te laat met registratie van zijn nieuwe partij, doet Levenstone mee met een blanco lijst. In totaal dus veertien kandidaten: acht voor WIPM, vijf SLP en één van de Lijst-Levenstone/UDM.
De WIPM-kandidaten zijn: Rolando Wilson, Bruce Zagers, Carl Buncamper, Eviton Heyliger, Vito Charles, Hemmie Van Xanten, Esmeralda Johnson en Jelle van der Velde.
De lijst van SLP - die campagne voert met de leuze ‘Time for a change!’ - wordt aangevoerd door een vrouw: Monique Wilson. Zij studeerde sociologie en criminologie en is sociaal werker, moeder en politicus. In 2015 kreeg ze voldoende stemmen om raadslid te worden. Verder heeft de Saba Labour Party: Ishmael Matthew Ameal Levenstone, Augustus Thaddeus Sebastian Nicholson, Charles Hassell en Sislene V.V. Matthew. Twee vrouwen dus, terwijl concurrent WIPM één vrouw telt.
SLP staat vooral een sociaal programma voor en maakt zich sterk voor armoedebestrijding. Onderwijs geniet extra aandacht, maar bijvoorbeeld ook het feit dat Sabanen maar moeilijk een banklening kunnen krijgen voor huisvesting. Huisvesting is sowieso een belangrijk thema.
De aanvoerder van WIPM, Rolando Wilson, is geboren en getogen op Saba. Het grootste deel van zijn opleiding genoot hij op Aruba. Hij werkt al 35 jaar voor de overheid en heeft vooral kennis van sociale zaken, huisvesting, jeugdzaken en cultuur. WIPM richt zich met name op de (door)ontwikkeling van Saba; sociaal en economisch. Goed bestuur, veiligheid en rampenbeheer staan ook hoog op de prioriteitenlijst.
De eenmanspartij Levenstone/UDM bestaat uit één persoon, die in 1960 op Sint Kitts is geboren. Hij doorliep zijn scholing op Saba, Sint Maarten en Curaçao. Hij is sinds 1979 ambtenaar geweest bij verschillende diensten en heeft op Curaçao de politieschool gedaan. Eerder was Levenstone verbonden aan de WIPM en kwam in die hoedanigheid regelmatig op Curaçao. Met zijn UDM is hij ervan overtuigd een bijdrage te kunnen leveren aan de Sabaanse politiek. Hij wil onder meer de relatie met Nederland, waar Saba sinds 10-10-’10 integraal deel van uitmaakt, verder versterken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.