Al het nieuws

 Van een onzer verslaggevers

The Bottom - Het havenproject in Fort Bay op Saba loopt gestaag. Eerder deze week kwam het team dat betrokken is bij de voorbereidingen van het grootste project ooit voor de eerste keer bijeen om de ontwikkelingen voor het eiland te bespreken, aldus The Daily Herald.

havenprojectTot nu toe heeft de nationale overheid een totaalbedrag van 27,5 miljoen euro voor het project uitgetrokken voor de vernieuwing en uitbreiding van de haven.
Van dit bedrag is 15 miljoen euro afkomstig van het Hurricane Recovery Fund en 12,5 miljoen euro van de Regional Envelope. Saba draagt 1 miljoen dollar bij.
Het hoofddoel van het project is het upgraden en uitbreiden van de haven, waardoor de haven orkaanbestendig wordt en de economische activiteiten toenemen. De prekwalificatie voor de aannemers start in de komende maanden. Inkoop vindt plaats volgends de richtlijnen van de Wereldbank.
Een bedrijf uit de Verenigde Staten heeft de opdracht gekregen om een jachthavenstudie te doen om te kijken naar de kansen voor de nieuwe, uitgebreide haven voor zeiljachten, kleine cruiseschepen en megajachten.
De vergunningsaanvraag voor de uitbreiding van de haven is gestart en zal de volgende maand worden afgerond. Daaraan voorafgaand moet de milieueffectbeoordeling worden afgerond. Deze beoordeling is in volle gang en zou ook de volgende maand klaar moeten zijn.
Het grootste deel van de studie wordt uitgevoerd door Ecovision consulting services, samen met Saba Conservation Foundation (SCF), die de aanwezigheid van koralen en sponzen in het havengebied in kaart hebben gebracht. De studie omvat de positieve en negatieve gevolgen voor het mariene leven en mariene archeologie.
,,Het samenbrengen van het team voor de eerste keer was een grote stap voor de voortzetting van het project. Alle studies en processen, hoewel tijdrovend, zijn noodzakelijk voor het vergunningsproces en uiteindelijk voor een succesvol project”, legde commissaris Bruce Zagers uit.
,,Zo’n groot project vereist een aanzienlijke planning om ervoor te zorgen dat we het best mogelijke product krijgen dat grotere havenactiviteiten mogelijk zal maken en de algehele faciliteiten zal verbeteren”, zei Zagers, die opnieuw het grote belang benadrukte van de uitgebreide en gereconstrueerde haven voor de ontwikkeling van Saba.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.