Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De Eilandsraadsverkiezingen van maart 2019 gaan op Sint Eustatius definitief niet door. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage die staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

F20 BES Verkiezingen Statia van baanDe Statianen kunnen in maart daarom alleen naar de stembus voor het kiescollege voor de Eerste Kamer.
In de Tweede Kamer en op het eiland werd het afgelasten van de verkiezingen na de ingreep in het bestuur van Statia betreurd. Er werd aangedrongen op in ieder geval een variant, bijvoorbeeld in de vorm van een verkiezing voor een adviesraad. Ook daarvoor voelt Knops nog niet. Hij wil op 1 september 2019 toetsen of er voldoende voortuitgang is op administratief en bestuurlijk gebied om verkiezingen te kunnen houden. Dat zou dan op zijn vroegst begin 2020 zijn.
Knops schrijft in zijn rapportage nogmaals dat de chaos op Sint Eustatius nog groter was dan werd aangenomen na het rapport van de commissie van Wijzen, de aanleiding voor de ingreep in februari 2018. Regeringscommissaris Mike Franco heeft veel werk verricht. Hoewel de vooruitgang zichtbaar wordt en volgens de staatssecretaris op het eiland wordt gewaardeerd, gaat het voor sommigen ook wel traag.
,,De regeringscommissaris heeft in negen maanden tijd de verwaarlozing goed in kaart gebracht”, schrijft Knops. ,,Veelal in samenwerking met de Nederlandse ministeries is de planvorming op het fysieke domein vergevorderd en zijn de eerste resultaten zichtbaar en merkbaar.” Hij vervolgt: ,,Het versterken van de bestuurlijke, sociale en economische structuur vraagt nog veel van onze gezamenlijke aandacht en inspanningen.”
Het is een kwestie van een lange adem, aldus Knops. Toch is hij optimistisch over ‘het herstel van de democratische verkiezings- en benoemingsprocedures’ in september 2019, het moment waarop hij de Kamer zal informeren over de stand van zaken.
In de rapportage noemt Knops een lange reeks van zaken die nog niet voldoende op orde zijn om nu al verkiezingen te kunnen houden en de democratie te herstellen. Er moet nog vooruitgang worden geboekt bij de opschoning van de bevolkingsadministratie (belangrijk voor het bepalen van stemgerechtigden), belastingadministratie, aanpassing van verouderde verordeningen, het ambtelijk apparaat, beleidskaders voor het openbaar lichaam, toezicht en handhaving en financiële planning en beheer.
Bij het financieel beheer hoort ook de instelling van een rekenkamerfunctie, waarvoor de staatssecretaris wil samenwerken met Sint Maarten en de Algemene Rekenkamer. Halverwege 2019 moet daarover duidelijk zijn.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).