Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Nederlandse staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Martin van Rijn, wijst de Sabaanse Eilandsraad erop dat er voorlichting gegeven moet worden over verslaving op het eiland.
Ook zegt hij dat als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, de verslaafde vanuit Saba op Bonaire, Sint Maarten of in Nederland opgevangen kan worden. Daarnaast zal op Saba de capaciteit van de Verpleegkundig Specialisten bij de GGZ-zorg worden verdubbeld in 2017, van 1 naar 2 personen.
De staatssecretaris reageert op een schrijven van de Eilandsraad waarin zorgen geuit worden over de verslavingsproblematiek op het kleine BES-eiland. ,,U geeft in uw brief uw zorgen weer rond het hoge gebruik van drugs onder jongeren, gepaard gaande met een gebrek aan residentiële opvang op het eiland Saba. De problematiek van drugs en de gevolgen van het gebruik van drugs, met name door jongeren, zijn thema’s waar ik mij samen met de betrokken partijen voor inzet en al het mogelijke tegen wil doen. Ditzelfde geldt voor een verslaving aan alcohol of een ander genotsmiddel”, aldus Van Rijn. Die verder de volgende opties geeft: ,,Eerst wil ik u wijzen op de mogelijkheid tot preventie en bewustwording van jongeren en ook van de ouders en de omgeving over drugs en alcohol, waar ook het eiland Saba baat bij kan hebben. Ik heb contact gelegd met de zorgaanbieder SVP-CN (Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland). SVP-CN heeft een preventieprogramma ontwikkeld voor kinderen op de lagere school en voor jongeren op de middelbare school. Daarnaast vinden op Bonaire en Sint Eustatius al specifieke campagnes plaats rondom het gebruik van alcohol en genotsmiddelen (betaald en in opdracht van het Openbaar Lichaam). De campagnes worden ondersteund door folder- en lesmateriaal ontwikkeld in vier talen. Het materiaal is al ontwikkeld en zou ook beschikbaar kunnen worden gesteld voor Saba. SVP-CN zou deze mogelijkheid graag met het Openbaar Lichaam verder bespreken en concreet uitwerken. Verder is het zo dat SVP-CN ernaar streeft om zo veel mogelijk de hulpverleningstrajecten ambulant aan te bieden. Dit wil zeggen zo veel mogelijk op het eiland zelf en in de vertrouwde omgeving van de cliënt. In sommige casuïstiek is dit niet voldoende en daarom heeft het ministerie de opdracht gegeven een residentiële behandelvoorziening voor kinderen en jongeren van de BES-eilanden te realiseren op Bonaire. Het betreft hier 16 behandelplaatsen kinder- & jeugdpsychiatrie, verslavingszorg en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en misbruik. De voorziening moet in september 2017 operationeel zijn. Hier kunnen in de toekomst ook jongeren van Saba worden behandeld. Ook dit bespreekt SVP-CN graag met betrokkenen op uw eiland. Voor heel specifieke casuïstiek is opname voor verslaving mogelijk bij zorgaanbieder Turning Point op Sint Maarten of een opname bij Novadic-Kentron in Nederland.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.