Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Oranjestad - De zorgen over de financiële situatie van Sint Eustatius zijn bij het College financieel toezicht (Cft) nog niet verminderd.
Dat zegt voorzitter Age Bakker in een kort verslag van het jongste bezoek aan het eiland. Het College adviseert in 2016 voorafgaand toezicht in te stellen op de uitvoering van de begroting.
Het Cft heeft gesproken met zowel het Bestuurscollege (BC) als de Eilandsraad. ‘Op zeer korte termijn’ zijn er maatregelen nodig op het gebied van financieel beheer en de liquiditeit. Het BC en de Eilandsraad hebben aangegeven ‘aan de slag te gaan’, aldus Bakker.
In 2014 had Statia een tekort van 0,5 miljoen dollar. Omdat dit tekort nog niet is gecompenseerd zal dit in 2016 moeten gebeuren. De begroting voor komend jaar moet daarom worden aangepast. De Eilandsraad heeft afgelopen week de aangepaste begroting vastgesteld.
Volgens Cft heeft het eiland ondersteuning nodig om binnen de begroting te blijven. Daarom adviseert het College minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties om voorafgaand toezicht in te stellen. Daar tegenover staat dat de verplichtingenstop kan worden opgeheven.
In het bijna afgelopen jaar is Sint Eustatius steeds te laat geweest met het indienen van de jaarrekening 2014, de gewijzigde begroting van 2015 en de ontwerpbegroting 2016. ,,Naast de wettelijke termijnen werden ook herhaaldelijk uitgestelde deadlines niet gehaald”, schrijft Bakker. Het is volgens hem zorgelijk dat niet kon worden beschikt over de juiste informatie.
In juni 2015 greep de Koninkrijksministerraad in en stelde het eiland onder verscherpt toezicht op zowel bestuurlijk als financieel vlak. Ondanks tegenwerking door de bestuurders van Sint Eustatius is er een verbeterplan opgesteld door een stuurgroep en experts. Het Cft wil in 2016 ‘een frisse start’ maken waarin het openbaar lichaam ‘voortvarend met het volledige verbeterplan aan de slag zal moeten gaan’. Bij het bezoek aan het BC en de Eilandsraad heeft het Cft de indruk gekregen dat de wil hiervoor bestaat.


 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.