Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Eilandraadsleden en gedeputeerden van Saba en Bonaire waren dit weekend op bezoek bij hun collega’s op Sint Eustatius. De delegaties overlegden over hun reactie op het rapport van de Evaluatiecommissie Caribisch Nederland onder leiding van oud-minister Spies. De commissie deed onderzoek naar de gevolgen van de directe band die Bonaire, Sint Eustatius en Saba vijf jaar geleden met Europees Nederland zijn aangegaan.
Sint Eustatius kreeg onlangs een aanwijzing van minister Plasterk, waarbij het eilandbestuur onder toezicht werd gesteld van het Rijk. Een en ander leidde vervolgens tot een boycot.
De boycot houdt onder andere in dat ministeries het eiland links laten liggen op hun reizen naar Caribisch Nederland. Zo bezochten diverse bewindspersonen onlangs Bonaire en Saba, maar meden ze Sint Eustatius tijdens deze dienstreizen. Gedeputeerden Johnson (Saba) en Abraham (Bonaire) zijn zeer verbaasd over de boycot en de gang van zaken.
Gedeputeerde Johnson van Saba stelde dat ‘juist op een moment dat er een probleem is en een zware maatregel als een aanwijzing wordt gegeven, is een dialoog op bestuurlijk niveau van groot belang’.
Gedeputeerde Abraham vult aan dat hij vernomen heeft dat er ‘nu kennelijk alleen ambtelijk contact is met Statia via BZK’. ,,Dat is jammer. Zeker nu is het van belang dat er op breed niveau wordt gekeken naar wat de problemen zijn en hoe Sint Eustatius geholpen kan worden.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).