Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De aanwijzing voor Sint Eustatius is terecht en biedt juist kansen voor het eiland.

Dat laat gezaghebber Gerald Berkel in een verklaring weten. Het Bestuurscollege (BC) van het Bovenwindse eiland heeft protest aangetekend tegen de aanwijzing die de Koninkrijksregering in juni gaf vanwege financieel en bestuurlijk wanbeheer. Tegen Berkel werd een motie van wantrouwen ingediend, omdat hij slecht samenwerkte met het BC.

Gezaghebber Berkel vindt dat de aandacht moet uitgaan naar de inhoud van de aanwijzing in plaats van naar de procedures. ,,De afgelopen jaren waren er veel signalen dat er zorgen waren over het bestuur en het financieel beheer. De aanwijzing moet niet gezien worden als een veroordeling, maar als een kans op verbetering.” Technische ondersteuning is volgens Berkel welkom om tot een ‘robuuste organisatie’ te komen. ,,Het consultatieproces moet niet gezien worden als erosie van autoriteit, maar als een kans om politieke visie om te zetten in beleid.”

Afgelopen vrijdag was er een hoorzitting op Statia met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bezwaren tegen de aanwijzing. Daarbij waren gedeputeerden Reginald Zaandam van Constitutionele Zaken en Astrid McKenzie-Tatem van Financiën namens het eilandbestuur, Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella en Hyden Gittens en Manus Twisk van het College financieel toezicht (Cft).

In de hoorzitting liepen de meningen uiteen, schrijft The Daily Herald. Volgens het ministerie was het bezwaar van het BC niet ontvankelijk, omdat de aanwijzing was gegeven aan de Rijksvertegenwoordiger. De gedeputeerden wezen erop dat de brief in eerste instantie naar het BC is gestuurd en pas een dag later naar Isabella. Ook werd ontkend dat er sinds de aanwijzing sprake was van een boycot van Sint Eustatius. Volgens McKenzie is niet de juiste procedure gevolgd en kwam de aanwijzing uit de lucht vallen en staan er onjuistheden in, zoals dat haar broer door het BC in een functie is benoemd. Dat is niet doorgegaan. Bovendien is er volgens haar een goede samenwerking met het Cft. Het actieplan van de stuurgroep onder leiding van Isabella is inmiddels klaar. Berkel pleit voor een goede samenwerking en dialoog bij de uitvoering van het plan met wederzijds respect.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.