Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft voor het eerst het inkomen van Caribisch Nederland in kaart gebracht.

In 2011 kwam op Bonaire het doorsnee besteedbaar inkomen van huishoudens uit op ruim 19.000 dollar. Op Saba was het krap 21.000 dollar en op Sint-Eustatius 24.000 dollar. De verschillen tussen de eilanden zijn in lijn met de verschillen in het bruto binnenlands product (bbp) voor Caribisch Nederland.
Het inkomen op Bonaire en Saba varieerde van 6.000 dollar voor de laagste inkomensgroep tot circa 53.000 voor de groep met het hoogste inkomen. Op Sint Eustatius waren de verschillen groter en liep het inkomen in de laagste en hoogste inkomensgroep uiteen van 6.000 dollar tot ruim 68.000 dollar.
De meeste huishoudens hadden inkomsten uit arbeid, onderneming en vermogen. Op Bonaire was het aandeel huishoudens met deze inkomsten met 88 procent het grootst, op Sint Eustatius en Saba was dat 84 procent. Huishoudens die in hoofdzaak afhankelijk waren van een uitkering hadden doorgaans tussen de 6.000 en 7.000 dollar te besteden. Daarin verschilden de eilanden onderling niet. Het inkomen van huishoudens met voornamelijk primair inkomen liep uiteen van 22.000 dollar op Bonaire, 24.000 dollar op Saba en 29.000 dollar op Statia.
Bij meerpersoonshuishoudens zorgen doorgaans meerdere personen voor het inkomen. Daarmee is het inkomen van deze huishoudens ook hoger dan dat van eenpersoonshuishoudens. Voor de drie eilanden geldt dat meerpersoonshuishoudens ruim twee keer zoveel inkomen hadden als eenpersoonshuishoudens. Ook waren de aandelen een- en meerpersoonshuishoudens bij de drie eilanden vrijwel identiek verdeeld, met 46 procent eenpersoonshuishoudens en 54 procent meerpersoonshuishouden.
De hoogte van het inkomen is afhankelijk van de levensfase. Jonge mensen die aan het begin staan van hun arbeidscarrière verdienen relatief weinig. Als ze ouder worden, verbetert het arbeidsinkomen omdat ze meer werkervaring krijgen en door instroom in beter betaalde functies. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar valt het inkomen weer terug.
Ook in de inkomens van Caribisch Nederland is dit patroon zichtbaar. Op de drie eilanden hadden huishoudens met een hoofdkostwinner van 40 tot 60 jaar het hoogste inkomen. Op Sint Eustatius was het doorsnee inkomen van deze huishoudens 30.000 dollar, op Saba 23.000 dollar en op Bonaire 22.000 dollar. Ook in de jongere leeftijdsgroep tot 40 jaar bleek Statia het meest welvarend met een inkomen van 21.000 dollar. Daarentegen was het inkomen van 60-plussers op Sint-Eustatius met 11.000 dollar juist veel lager dan op Bonaire en Saba, waar het rond de 18.000 dollar is.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.