Curacao

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het opheffen van de visumplicht voor Colombianen zal een grote impact hebben op het verkeer tussen het Zuid-Amerikaanse land en Curaçao.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Bewoners van de wijk Wishi en omgeving hebben nog steeds last van de groene smurrie op hun huizen - een gevolg van de uitstoot van de Isla-raffinaderij.

Lees meer...

Vrijwilligers van de Amerikaanse US Forward Operating Location (USFOL) hebben onlangs 21 honden en vijf puppy’s verwend in het Dierenasiel.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering heeft onlangs aan de verschillende adviesorganen een ontwerplandsverordening ingediend waarin de zogenoemde ‘tax holiday’ oftewel ‘de faciliteitenwetgeving’ vervangen wordt door de Landsverordening faciliteit invoerrechten.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).