Curacao

Van een onzer verslaggever
Willemstad - De aanvraag van stichting ontwikkeling Sona voor additionele geldmiddelen ter dekking van diverse meerkosten voor een totaalbedrag van ruim 78 miljoen gulden ‘kan niet zonder nadere evaluatie van de uitvoering van het project worden goedgekeurd’ door het Land Curaçao.

Lees meer...

Minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) kijkt tevreden terug op de tweede ronde van de democratische dialoog over het openbaar vervoer.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Land gaat in hoger beroep tegen het besluit van het Gerecht in Eerste Aanleg in de zaak van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) tegen telecombedrijf UTS.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport heeft in een brief aan alle eindexamenkandidaten gegarandeerd dat het lokaal behaalde diploma in Nederland geldig is.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).