Curacao

Van onze correspondent
Den Haag - De Eerste Kamer vindt dat Koninkrijksrelaties meer prioriteit moet krijgen van het volgende Nederlandse kabinet. Een motie van GroenLinks-senator Paul Rosenmöller waarin dit wordt gevraagd werd met bijna algemene stemmen aangenomen.

Lees meer...

‘Maar Covid-19 tast alle organen aan’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het hele lichaam van een patiënt met Covid-19 kan worden aangetast door de coronaziekte. De situatie wordt kritiek als vitale organen dreigen uit te vallen. Dat zijn de hersenen, de nieren, het hart en de longen.

Lees meer...

Vragen aan luchthaven en VVRP-minister onbeantwoord

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ‘Volgens CAP dreigt faillissement bij handhaving huidige PFC-tarieven’, stond er in de onderkop bij een artikel in deze krant over een rechtszaak die luchthavenexploitant Curaçao Airport Partners (CAP) had aangespannen tegen het Land om een hogere Passenger Facility Charge - voorheen ook wel ‘airport tax’ genoemd - af te dwingen.

Lees meer...

Voorwaarden aan terugdraaien korting bezoldiging politici

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ministers en Statenleden kunnen niet zomaar de korting op hun salaris, die is toegepast naar aanleiding van de liquiditeitssteun van Nederland, terugdraaien.

Lees meer...

Zowel Statenleden als ministers gaan erop vooruit

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten behandelen in een centrale commissievergadering woensdag twee landsverordeningen over de salarissen van Statenleden en ministers.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).