Curacao

Spaartegoeden en deposito’s passeren grens 7 miljard

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Terwijl de covidpandemie nog altijd voortwoekert, waren voor wat betreft coronajaar 2020 in de financiële sector alle ogen gericht op de prestaties van de grootste bankgroep van de Dutch Caribbean: MCB Groep, die dit jaar haar 105e verjaardag zal vieren. Ondanks een flinke daling heeft MCB het crisisjaar afgesloten met een winst van 83,4 miljoen (was 147,5 miljoen over 2019).

Lees meer...

IMF-rapport 'Contingency planning crisis management and bank resolution'

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Om de weerbaarheid van de financiële sector te vergroten heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) een uitgebreid hervormingspakket opgesteld. Bij de analyse en opzet van het programma kon gebruik worden gemaakt van technische bijstand van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Lees meer...

Eind volgende week eerste draft regeerakkoord MFK en PNP

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Movementu Futuro Kòrsou (MFK) - de grote winnaar van de verkiezingen van 19 maart 2021 - heeft bij gouverneur Lucille George-Wout Chester Peterson voorgedragen als formateur. Zijn screening is inmiddels begonnen.

Lees meer...

Van onze correspondent
Den Haag - De Eerste Kamer vindt dat Koninkrijksrelaties meer prioriteit moet krijgen van het volgende Nederlandse kabinet. Een motie van GroenLinks-senator Paul Rosenmöller waarin dit wordt gevraagd werd met bijna algemene stemmen aangenomen.

Lees meer...

‘Maar Covid-19 tast alle organen aan’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het hele lichaam van een patiënt met Covid-19 kan worden aangetast door de coronaziekte. De situatie wordt kritiek als vitale organen dreigen uit te vallen. Dat zijn de hersenen, de nieren, het hart en de longen.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).