Curacao

Om de traditionele Fuikdag op zondag 4 januari in goede banen te leiden gelden er strikte regels voor bootverkeer op die dag. Dat maken de politie, kustwacht, Havenveiligheidsinspectie en de brandweer nog een keer bekend. De regels werd tijdens een onlangs gehouden vergadering tussen deze partijen vastgesteld. ,,Het is een bekend feit dat dit evenement groteske vormen heeft aangenomen, reden waarom de risico’s eraan verbonden ook groot zijn. Vorig jaar is dit al het geval geweest, met een zeer chaotisch verloop van de activiteiten op zee”, geeft het ministerie van Justitie aan.
Er worden tijdens Fuikdag geen vergunningen verstrekt voor de openbare verkoop van alcoholische dranken, noch voor het plaatsen van vlotten en/of drijvende podia in Fuikbaai, noch voor het produceren van openbare muziek op vlot en/of podium. Ook het gratis uitdelen of tegen betaling uitgeven van drank en/of reclamemateriaal op podium en/of drijvende vlotten in Fuikbaai is niet toegestaan.
Alle boten die meedoen aan het evenement, moeten naast de officiële documenten, ook beschikken over voldoende reddingsvesten conform het aantal mensen aan boord en de juiste noodaanwijzingsartikelen, waaronder fluiten en dergelijke.
De brandweer zal daarnaast controles uitoefenen met betrekking tot het aan boord hebben van barbecues in verband met brandgevaar en de kapitein van iedere boot is verantwoordelijk voor zijn passagiers. ,,Dat betekent dat het niet toegestaan zal zijn om, wel of niet tegen betaling, als zogenaamde watertaxi personen te vervoeren en hen in Fuikbaai achter te laten om weer nieuwe passagiers op te halen. Het achterlaten van opvarenden zorgt voor grote problemen in Fuikbaai, vooral aan het einde van Fuikdag omdat zij geen vervoer hebben om terug te keren. Het optreden als watertaxi is daarom niet toegestaan. Er zal daarom strikt worden toegezien dat boten alleen het toegestaan aantal opvarenden zal vervoeren en daarvoor ook verantwoordelijk blijft in Fuikbaai. Het is ook niet toegestaan om via Santa Barbara Plantation naar Fuikbaai te lopen of vanuit Fuikbaai lopend via Santa Barbara Plantation te vertrekken”, zo staat te lezen in de opsomming aan maatregelen.
Fuikdag kan bezocht worden door boten met daarop het toegestane aantal opvarenden. Wanneer een kapitein van een deelnemende boot Fuikbaai weer verlaat, is deze dus verantwoordelijk voor de opvarenden en zijn deze opvarenden weer aan boord van het deelnemende vaartuig om weer veilig vanuit Fuikbaai te kunnen vertrekken.
,,Het is belangrijk dat eenieder goed rekening houdt met bovengenoemde maatregelen, daar de bevoegde autoriteiten met kracht zullen optreden, opdat orde en veiligheid gegarandeerd worden”, aldus het ministerie van Justitie.

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.