Curacao

CBCS: Economische opleving geen garantie voor duurzaam herstel

Van onze redactie
Willemstad/Philipsburg - Het reële bbp (bruto binnenlands product) van Curaçao zal in 2021 slechts marginaal stijgen met 0,1 procent, maar in 2022 versnellen tot 6,2 procent. Dat is zónder de eventuele herstart van de raffinaderij meegerekend.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het kabinet-Pisas versoepelt tijdelijk de regels voor sportevenementen. Sportwedstrijden met maximaal honderd fanaten in het publiek worden nu ook beschouwd als low-riskevenementen.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Financiënminister Javier Silvania (MFK) beslist maandagochtend over eventuele opheffing van het beslag van de Belastingdienst op het zorgbudget van de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) Curaçao bij de Sociale Verzekeringsbank.

Lees meer...

Maal: Na een ‘Kaminda di Krus’ (Kruisweg) van 28 jaar procederen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Ik wil dat op Oostpunt landbouw, woningbouw, toerisme, recreatie, conservering, economische ontwikkeling en milieubescherming hand in hand ten nutte van de bevolking kan worden ontwikkeld.”

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De leden van de Electorale Raad (ER) vervullen hun functie in principe vanuit een intrinsieke motivatie het land en de democratie te dienen, maar dat neemt niet weg dat hen een vaste geldelijke vergoeding toekomt, ook al wordt daarmee hun verantwoordelijkheid niet gecompenseerd.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).