Van onze correspondent
Den Haag - De voortgangscommissie Sint Maarten heeft in het eerste kwartaal van 2021 kleine lichtpuntjes gezien in de detentieorganisatie. Dat staat in de veertigste voortgangsrapportage die staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg/Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) verwacht dat Sint Maarten al ‘op korte termijn niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen’. Volgens het college ‘met alle gevolgen van dien’.

Lees meer...

Door coronacrisis extra daling premieontvangsten en oplopende tekorten

Van onze redactie

Philipsburg/Willemstad - Sint Maarten begroot voor 2021 een bedrag van 63 miljoen gulden aan bijdragen aan het uitvoeringsorgaan Sociale Ziektekosten Verzekering (SZV).

Lees meer...

Vaststelling begroting te laat en ontwerp voldoet niet

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De (herziene) ontwerpbegroting 2021 van het Land Sint Maarten toont voor dit jaar in totaal 380 miljoen gulden aan baten en in totaal 608 miljoen aan lasten en daarmee een tekort van 228 miljoen.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).