Rangers brengen opgedane kennis in de praktijk

Van onze correspondent
The Bottom - Na hun opleiding op Sint Eustatius zijn de herbebossingsrangers van Saba druk bezig geweest met het verzamelen van de zaden van verschillende inheemse boomsoorten. Deze zaden zullen worden gebruikt om de bomen te laten groeien die vervolgens worden geplant om nieuwe bossen te ontwikkelen en de bestaande bossen uit te breiden.

Lees meer...

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.