Ik heb als lid van de Eilandsraad van de fractie Movementu Boneiru Liber (MBL), met verbazing kennisgenomen van een door gedeputeerde Burney El Hage uitgebrachte verklaring in de media.
Het Antilliaans Dagblad van 21 augustus 2013 geeft in het artikel met als kop ‘Wat heeft Willem te verbergen?’ commentaar weer van gedeputeerde Burney El Hage van de UPB, erop neerkomende dat de jaarcijfers van het WEB correct zijn en dat in die verliesperiode van het bedrijf ing. Jopie Giskus de directeur was, daarmede op minder subtiele wijze insinuerend dat ing. Giskus er als directeur een zootje van heeft gemaakt. Ook in het AD-artikel ‘WEB in de min in de tijd van Giskus’ van 17 augustus 2013 werden de pijlen - echter niet afkomstig van El Hage - voornamelijk gericht op toenmalig directeur ing. Jopie Giskus, zulks ten onrechte.
Laat mij voorop stellen dat ik geen enkele reden heb om aan de jaarcijfers van het WEB te twijfelen, maar aan het commentaar van gedeputeerde El Hage ontbrak volgens mij op conveniënte wijze wel het een en ander en ook het genoemde AD-artikel van 17 augustus 2013 behoeft enige nuancering.
Ik heb in de laatste jaren in mijn hoedanigheid als lid van de Eilandsraad verschillende gesprekken over de WEB-situatie met de heer Jopie Giskus mogen voeren en ik stond versteld van enige onthullingen die de voormalige directeur van het WEB heeft gedaan. In het algemeen belang van Bonaire deel ik enige van deze onthullingen thans met het brede publiek.
De heer El Hage heeft  in zijn commentaar verzuimd aan te geven dat in de verliesjaren van het WEB ing. Giskus geen toestemming kreeg van de aandeelhouder (lees: het eilandgebied Bonaire waar de UPB jarenlang de scepter zwaaide) om de brandstofclausule en de elektriciteitstarieven te verhogen, noch om het noodlijdende bedrijf te herstructureren c.q. te saneren.
Ook verzuimt El Hage te vermelden dat in die jaren het bevolkingsaantal van Bonaire aanzienlijk was gedaald, hetgeen logischerwijs leidde tot een afname van het elektriciteitsverbruik en een navenante daling van inkomsten voor het WEB. El Hage laat tevens na te vermelden dat in die kritieke periode alle - ook uiterst noodzakelijke - investeringen zijn stopgezet door de (toenmalige) president-commissaris Ramonsito Booi en dat urgente verzoeken van ing. Giskus om Raad van Commissarissen- en aandeelhoudersvergaderingen te beleggen stelselmatig genegeerd werden door president-commissaris Booi resp. de aandeelhouder (lees: de gezaghebber). El Hage vergat bovendien in zijn commentaar even stil te staan bij het feit dat diezelfde Ramonsito Booi ervoor zorgde dat de directiekosten de pan uit vlogen met zijn torenhoge telefoonrekeningen en zijn dure business class dienstreizen naar o.a. Puerto Rico, Miami, Houston, Venezuela, Oostenrijk, Noorwegen, Nederland en Zweden. Tijdens die dienstreizen werd president-commissaris Booi trouwens vaak begeleid door adviseurs (lees: UPB partijbonzen), waaronder ook de heer Burney El Hage. Bonaire Management Group (BMG), die de directie voerde over o.a. WEB, Telbo, Selibon enTourist Corporation Bonaire moest het geld gemoeid met dure tickets, dure hotels en royale daggeldvergoedingen voorschieten. Het is derhalve volstrekt unfair om deze hoge directiekosten (het AD-artikel van 17 augustus 2013 heeft het over ‘exorbitant hoge reiskosten’) alleen op het conto van ing. Giskus te schrijven.
El Hage had best in zijn commentaar mogen verklappen dat president-commissaris Booi het voornemen had een (elektriciteits)schuld van ongeveer 2,8 miljoen gulden van een gerenommeerd hotel op Bonaire kwijt te schelden, een voornemen waarvoor ing. Giskus een stokje stak. Gedeputeerde El Hage moest eerlijkheidshalve ook vermelden dat de bevolking van Bonaire een tariefsverlaging van 20 procent in het vooruitzicht was gesteld door (voormalig) president-commissaris Ramonsito Booi en ex-UPB-gedeputeerde ing. Elvis Tjin-A-Sjoe. In plaats van een verlaging werd de bevolking van Bonaire getrakteerd op een tariefsverhoging van 60 procent, een verhoging die onlosmakelijk verbonden is met het feit dat president-commissaris Ramonsito Booi zijn wil doordrukte door de nieuwe elektriciteitscentrale tegen het advies van ing. Giskus en KEMA-keur 20 km verder in Karpata en de windmolens kilometers verder in Morotin te plaatsen. Gelukkig heeft Nederland een gedeelte van deze drastische tariefsverhoging geabsorbeerd.
Ten slotte heeft de heer El Hage ook verzuimd melding te maken van het opmerkelijke feit dat ondanks alle verliescijfers van het WEB tijdens het ‘bewind’ van ing. Giskus een onafhankelijke rechter in een door het WEB geëntameerde ontbindingsprocedure alle 34 beschuldigingen van mismanagement aan het adres van ing. Giskus van tafel heeft geveegd.
Hopelijk wordt het thans aan de gang zijnde governance-onderzoek bij het WEB - afgedwongen door de onder vuur liggende gezaghebber dr. Lydia Emerencia - op objectieve wijze uitgevoerd en zal het eindrapport aangeven wie de werkelijke ‘culprits’ zijn in dit WEB-debacle.
Benito R. Dirksz (Movementu Boneiru Liber), Bonaire

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.