Door Ingemar Merkies

Broeders en zusters, minister, goedemorgen en welkom op deze speciale ‘Viering van de Dag van de Verpleging’. Ik ben zeer vereerd om hier in jullie aanwezigheid te staan als een landskind, jullie en ónze gemeenschap dienend. Een warme felicitatie met een stevige ‘brasa’ voor jullie allen op deze bijzondere dag.

F04 OPINIE I Merkies verpleegkundigen cmykOnze verpleegkundigen zijn ‘in beweging’ als leiders in de zorg, een sterke keten vormend; een sterke basis zoals de Rots van Gibraltar met leiding, liefde en begrip. Als een brug om iedereen die ook in ons mooie Curaçao Medical Center (CMC) dient te verbinden als deel van onze familie die onze broers/zussen, buren, kennissen, families als patiënten verzorgt.

Namens het hele management wil ik jullie bedanken voor jullie steun, elke dag aanwezig met vreugde, liefde en toewijding om jullie ambt uit te oefenen en zo voorbeeldig te zijn voor anderen.

Jullie zijn ‘in beweging’. Niet alleen jullie werk uitvoerend. Maar sta me toe om een paar belangrijke punten naar voren te brengen. Velen van jullie hebben extra werk en grote offers gebracht tijdens de Covid-periode en jullie opleiding: van ziekenverzorgenden naar algemene verpleegkundigen en anderen die zichzelf hebben getransformeerd van algemene naar gespecialiseerde verpleegkundigen om beter te kunnen dienen.

Daarom ben ik enorm trots om te zeggen dat we naast algemene verpleegkundigen 100 procent gespecialiseerde verpleegkundigen hebben op posities waar ze nodig zijn en zoals het moet zijn: op de dialyseafdeling 100 procent; op de spoedeisende hulp 100 procent; op de ICU 100 procent; en de Nicu, oncologie, en laten we de geriatrie niet vergeten; twee kinderverpleegkundigen op de kinderafdeling met een speciaal diploma voor onze kinderen met diabetes; en vergeet niet onze afdelingen zoals de CCU, NCU - en zo kan ik blijven doorgaan om aan te tonen hoe jullie ‘in beweging’ zijn en het verdienen om in de schijnwerpers van liefde en koestering gezet te worden, aangevend hoe jullie jullie werk uitvoeren.

Dit gebeurt ook met onze basisartsen die in CMC zijn begonnen met hun opleiding om zichzelf te transformeren in spoedeisende hulp-specialisten; waarmee simpelweg wordt geïllustreerd dat we met onderwijs ons zorglandschap veranderen. Bovendien dragen jullie ook bij aan de opleiding van onze jonge studenten.

Verpleegkundigen hebben zich ook georganiseerd in de VAR: de Verpleegkundige Adviesraad. Met volle vertegenwoordiging die zich richt op leiderschap in verpleging en onderwijs. Niet alleen voor onze broers en zussen in CMC, maar in de maandelijkse educatieve sessies/lezingen nodigen zij ook onze andere collega’s die in andere zorginstellingen werken uit om ook aanwezig te zijn, waarmee wijsheid met iedereen wordt gedeeld en vergroot.

Het is niet voor niets dat gezegd wordt dat jullie anatomie speciaal en bijzonder is:
- een sterk geheugen om alles te onthouden en snel te handelen, omdat jullie over het algemeen de eerste verdedigings- en zorglijn voor de patiënt vormen;
- ogen als een adelaar, waarnemen en ziekten (her)kennen en veranderingen in de toestand van de patiënt registreren met behulp van EWS/SBARR (EWS is een meetinstrument om snel vitale functies van de patiënt te beoordelen, terwijl SBAR een hulpmiddel is om adequaat en snel te communiceren over de situatie van een patiënt, red.);
- zelfs ogen achter in het hoofd;
- Oren die scherper dan die van een hond kunnen horen;
- Een lange tong zoals een leguaan, niet om te roddelen maar om gedetailleerd patiënten en hun familie te informeren, elke dag opnieuw hun zorgen wegnemend;
- een diamanten hart om te dienen, elke dag opnieuw onszelf verbeterend zodat we steeds meer gaan schitteren;
- een rug van beton om lang op de been te blijven;
- twee rechterhanden om veel tegelijk te doen (tweehandig);
- Een blaas om meer dan vijf liter aan urine te weerstaan;
- een sterke maag en met eelt gesterkte benen.

Jullie anatomie is spectaculair en dit alles weerspiegelt zich in de CANMeds-competenties die jullie vertegenwoordigen (CanMEDS-rollen zijn rollen waarmee in de verzorging en verpleging de functieprofielen kunnen worden beschreven, red.).

Broeders en zusters, verpleegkundigen zijn in de groove! Dit is een speciale dag. Samen met Naskho (Nederlands-Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs) houden we een tweedaags congres met de titel ‘De verpleegkundige als leider in de zorg: Een Caribische context’, waarmee de stappen in verder professionalisme worden gezet.

We hebben professoren in verpleging die zullen deelnemen, verpleegkundigen die onder begeleiding van mijn wetenschapsteam in Maastricht de komende maanden zullen promoveren; vertellend over hun opleidingspad in de wetenschap en hopelijk zullen Chanine Cruden en anderen geïnspireerd worden om hetzelfde te doen - omdat we het kunnen.
Als arts heb ik altijd gedroomd van het optimaliseren van de training aan IFE (opleidingsinstituut Instituto pa Formashon den Enfermeria, red.) en in goede samenwerking met IFE hebben we een nieuw platform gecreëerd tussen Wioo/UMCG/IFE (Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, alsmede het Universitair Medisch Centrum Groningen en IFE op Curaçao) en binnenkort zullen ook andere lokale instellingen hiervan profiteren en zich aansluiten.

Het hoofddoel van het platform is om de training voor verpleegkundigen te moderniseren, gebaseerd op een nieuw systeem genaamd Project ‘Gilde voor de hele gemeenschap van Curaçao en daarbuiten’ (DCHA), waarmee in wezen onze studenten sneller in de praktijk worden gebracht en hen ‘les wordt gegeven terwijl ze werken’, ofwel ‘learning on the job’.
Ik geloof oprecht dat de gezondheid in het CMC en op Curaçao in het algemeen nog verder kan verbeteren als we ons verenigen en sámen strijden om vooruit te gaan. Dit zijn slechts een paar voorbeelden om de ‘beweging in de verpleegkunde’ te illustreren.

Ik wil eindigen door jullie allemaal te vragen om vanavond een moment te bidden voor onze gewaardeerde verpleegkundige zuster Norien en voor iedereen om ons heen die gezondheidsproblemen ervaren. Moge de Hemelse Vader hen raken zoals alleen Hij dat kan, zodat zij verzorgd worden of op zijn minst zo min mogelijk lijden.
Nogmaals bedankt. Dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. Dank aan minister Silvania voor zijn aanwezigheid. Namens het management. Namens onze gemeenschap. Brasas en zegeningen van jullie dienaar!

Deze toespraak is uitgesproken door prof. dr. Ingemar S.J. Merkies - chief medical officer (medisch directeur) van het CMC, neuroloog en professor aan MUMC+ (het academisch ziekenhuis Maastricht) - in verband met de viering van de Dag van de Verpleging bij het Curaçao Medical Center aan de J.H.J. Hamelbergweg z/n.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.