Wij als verpleegkundigen die met dokter Sonja Faries hebben gewerkt, willen haar een hart onder de riem steken. Bij deze willen wij dokter Sonja Faries van harte bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons als verpleegkundigen dagelijks stelt. Samen met dokter Faries hebben wij kunnen komen tot een hoge kwaliteit van zorg voor kinderen met diabetes. Wij gaan ervan uit nog lang met dokter Faries te mogen samenwerken om de kinderen op Curaçao de nodige zorg te kunnen bieden.
Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid zijn de belangrijke thema’s dat wij als verpleegkundigen van dokter Faries mee hebben gekregen. Wij zijn tot een beter kwaliteit van zorg gekomen voor jonge patiënten met diabetes. Een van de belangrijkste doelen van dokter Faries is het bewaken en verhogen van de kwaliteit van de zorg. Om dit te bereiken hebben wij als verpleegkundigen een zeer goede samenwerking met dokter Faries opgebouwd.
Wij zullen hieronder een aantal punten naar voren brengen welke onze samenwerking met dr. Faries weerspiegelen. Dr. Faries:
1. Komt altijd op voor alle patiënten, ongeacht ras, religie en status.
2. Geeft ouders van kinderen de nodige aandacht, zorg en informatie.
3. Stelt prioriteit en geeft voorrang als dit nodig blijkt te zijn bij ernstige zieke kinderen.
4. Stelt snel een correcte diagnose en bepaalt en/of adviseert de nodige interventie met goed resultaat.
5. Zet alles op alles om patiënten ziekte-inzicht te geven om samen tot een gewenst resultaat te komen.
6. Schroomt niet om uitgebreid onderzoek te doen bij een patiënt.
7. Diabetespatiënten krijgen meer tijd en aandacht voor uitleg, begeleiding en controle.
8. Handelt snel en efficiënt bij patiënten met een Ketoacidose en weet hen te stabiliseren.
9. Begeleid en instrueert een nieuwe diabetespatiënt goed en deskundig, zowel praktisch als theoretisch.
10. Is net zo betrokken bij patiënten van andere collega’s kinderartsen als van haar eigen patiënten.
11. Uit ervaring merken wij dat ouders specifiek vragen naar dr. Faries, waaruit wij concluderen dat zij graag willen dat hun kind door haar behandeld wordt.
12. Dokter Faries bekijkt de patiënten niet alleen medisch maar houd ook rekening met sociale factoren.
13. Wanneer ouders niet op spreekuren komen, zal dokter Faries de ouders altijd bellen om te kijken of alles goed gaat.
14. Dokter Faries blijft zo lang het nodig is op de afdeling met als uitgangspunt kwaliteit van patiëntenzorg.
15. Dokter Faries luistert naar bevindingen en observaties van verpleegkundigen, ze is een ‘team player’.
16. Stelt ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen niet alleen op gebied van diabetes maar ook andere ziektebeelden. Zij levert hierbij haar bijdragen aan de kwaliteit van zorg.
17. Voert doelgericht en doeltreffend beleid. Het geeft niet alleen een goed resultaat maar ook vertrouwen.
18. Staat open voor andere ideeën en suggesties ten bate van de ouders en de patiënten.
19. Is kritisch en neemt geen overhaaste beslissingen.
Hierbij hopen wij als verpleegkundigen een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het weer oppakken van haar werkzaamheden. Dit levert zekerheid en weer stabiliteit voor de kinderen met diabetes op Curaçao.

Verpleegkundigen Sehos,
Curaçao

ADBrief 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).