Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer (Den Haag) in 2006 over de economische opleving stelde toenmalig premier Balkenende (CDA): ,,(...) Laten we blij zijn met elkaar! Laten wij optimistisch zijn! Laten we zeggen: ‘Nederland kan het weer!’ Die VOC-mentaliteit, over grenzen heen kijken, dynamiek! Toch?” Tien jaar later (2016) herhaalt oud-premier Balkenende: ,,Er waren natuurlijk ook duistere kanten aan de VOC, maar ik geloof nog steeds in die mentaliteit.”

Wanneer de Curaçaose minister Suzy Camelia-Römer (PIN) op 8 juli 2020 op die mentaliteit wijst, met name vanwege de gedachte om een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) op te richten om de eilanden op een groot aantal gebieden te laten hervormen c.q. besturen door een drietal deskundigen - die geen verantwoording verschuldigd zijn aan het Curaçaose parlement - acht CDA’er staatssecretaris Knops, deze opmerking ‘ongepast’.

De wrange vraag is echter: waarom mag Balkenende (CDA) in die mentaliteit geloven, maar is het ongepast als Camelia-Römer naar diezelfde mentaliteit verwijst? Had George Orwell in zijn beroemde boek ‘Animal Farm’ gelijk en zijn sommige beestjes meer gelijk dan andere?

Onbeantwoord blijft ondertussen de vraag waarom investeren over de grens zo nodig moet plaatsvinden door middel van een zbo met een grondslag in een consensusrijkswet? Zelfs als dit strijdig is met de letter en geest van het Statuut en onze Staatsregeling? Past een investeringsbank niet beter bij de gedachte van zakelijk duurzaam investeren?

Volgens recente cijfers van de Fondsendatabase Armoede, leven in Nederland bijna een miljoen mensen op of onder de armoedegrens. Soms is extra geld hard nodig voor bijvoorbeeld schoolspullen of om een kapotte wasmachine te vervangen. Herkenbaar? Laten we de fouten van het verleden om vanuit Europa voor anderen te willen denken en doen niet herhalen, maar samen daadwerkelijk invulling geven aan hervormingen die echt ten dienste zijn van de burgers in het Caribisch gebied.

Partido Inovashon Nashonal (PIN, de partij van minister Camelia-Römer), Curaçao

ADBrief 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).