Het bestuur van vereniging Hende-i-Medio-Ambiente (HiMA) heeft kennisgenomen dat de meer dan 15 procent korting op de begroting van de vijf internaten; huize St. Jozef, Rose Pelletier, Kas Bruder Pius, Casa Manita en Kinderoorden Brakkeput is teruggedraaid. De vijf internaten bieden opvang aan de meest kwetsbare groep uit onze samenleving, de kinderen. HiMA pleit voor herstelbetalingen voor de internaten.kinderen

In 2007 heeft het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) van Curaçao een commissie in het leven geroepen met brede participatie uit de gemeenschap waarvan een van de doelstellingen was dat 40 procent van de ontwikkelingsgelden ten behoeve van het onderwijs en jongerenproblematiek moest komen. De opdracht van de commissie was om een breed gedragen programma op te stellen dat aan de belangrijke doelstellingen zou voldoen. Voor het SEI was oorspronkelijk 60,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld door Nederland. In overleg met Nederland is toen overeengekomen dat in de periode 2008-2010 ook 30 procent van de reguliere ontwikkelingsgelden aangewend kon worden voor SEI. Daarmee kwam het totale budget van SEI, na aftrek van de Usona-management fee, uit op ongeveer 123,6 miljoen gulden (was deels afhankelijk van koersschommelingen).

Inmiddels, 2020, neemt de armoede en werkloosheid op het eiland alleen maar schrikbarend toe, vallen kinderen buiten de boot en als klap op de vuurpijl is er over de jaren 2017 en 2018 op juist die plaatsen, waar zo’n kwetsbare groep kinderen wordt opgevangen, gekort. Januari 2018 was het precies twintig jaar geleden dat het Verdrag voor de Rechten van het Kind op Curaçao in werking trad. Kinderrechten gaat over alle aspecten van het leven van kinderen. Dat de naleving van de Rechten van het Kind op Curaçao nog wel eens te wensen overlaat blijkt dat het ontbreekt aan visie die tot een langetermijnbeleid zou moet leiden en de afwezigheid van financiële middelen die beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Het naleven van de kinderrechten is een verplichting, die soms vergeten wordt.

Dat er elk jaar weer bezuinigingen worden doorgevoerd en programma’s worden gestopt is volgens HiMA te wijten aan het eerdergenoemde gebrek aan visie. Het regeerakkoord, ‘Het maximale halen uit de potentie van Curaçao’ zoals door deze regering in 2017 getekend met één van de opdrachten om binnen drie maanden een urgentieprogramma te presenteren, gericht op de bestrijding van armoede, kinderen en jongeren, is naar de mening van HiMA tot op heden niets terecht gekomen. Geraldine Scheperboer-Parris en Yvonne Wolthuis-Olf (HiMa-bestuur), Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).