Nu het zeker lijkt dat wij binnenkort verkiezingen krijgen voor de Eilandsraad, is het goed om even stil te staan bij de belangrijkheid van deze verkiezingen. Velen denken dat de verkiezingen tevens gelden voor het eerste parlement van het nieuwe land Curaçao. Nog zijn er velen die in sprookjes geloven en dat wij op 10-10-10 over zullen gaan naar een nieuwe staatkundige structuur. Laten wij realistisch blijven en gaan uitkijken naar 11-11-11. Misschien dat het ons dan wel lukt.
Als ik de geluiden in Nederland beluister, dan neig ik naar de conclusie dat het Nederland maar matig interesseert of wij de streefdatum van 10-10-10 halen of niet. Wij moeten ons niet laten wijsmaken dat het de schuld is van de oppositie, dat de streefdatum van onze regering niet gehaald kan worden. Zij hebben daarbij met tranen in de ogen gesmeekt, om het werk af te mogen maken. Bij de vorige Statenverkiezingen hebben wij al heel duidelijk kunnen zien, dat de coalitie en de oppositie van Curaçao, wat het aantal zetels betreft gelijk gespeeld hebben. Zij hebben beiden zeven zetels gescoord.
Alles wijst er ook op dat deze trend zich zal voortzetten, echter met enige wijzigingen. De coalitie brokkelt steeds verder af, terwijl de oppositie blijft groeien. Bij de Statenverkiezingen hebben wij duidelijk kunnen constateren, dat er vele proteststemmers bij gebrek aan andere alternatieven hun stem hebben uitgebracht op de gecombineerde lijst van MAN, NPA en PS. Voor de komende verkiezingen zien wij dat er meerdere alternatieven zijn, namelijk Democraat en PAIS. De kansen van de MAN zijn door omstandigheden drastisch geslonken. Vooral de Democratische Partij toont duidelijk, dat de combinatie van politieke ervaring en de drang tot innovatie, de kansen aanzienlijk vergroten. Het is jammer dat bijvoorbeeld PS hier zo van geschrokken is, dat zij bepaalde doelstellingen naast zich neerlegt om een serieuze concurrent met oneigenlijke middelen aanvallen.
Wie de laatste tijd in de media Norberto Ribeiro heeft gevolgd, kan moeilijk geloven, dat zij een verlengstuk zijn van de PAR. En toch wil Helmin Wiels c.s. de mensen doen geloven dat er geen verschil is tussen Democraat en PAR. Het valt temeer tegen, daar van Wiels altijd beweerd wordt, dat hij goed gedocumenteerd is. Om helemaal eerlijk te zijn moeten wij ook constateren dat er een kans is, dat ook PAIS zich als een serieus alternatief kan aandienen. Zowel Democraat als PAIS zullen stemmen afsnoepen van de PAR en van PS.
De bewering van de PS-aanhangers dat Democraat en PAIS hetzelfde zijn als PAR en PNP, is je reinste kolder en dient nauwelijks serieus genomen te worden. Ik heb namelijk geen enkel bewijs gezien dat ook maar het kleinste vermoeden kan rechtvaardigen, dat Democraat ook maar iets te maken heeft met PAR en PAIS met PNP. En als er toch geen bewijzen zijn voor die stelling, kunnen wij dan niet tenminste proberen om met open vizier te strijden en elkaar geen dolk in de rug te steken?
Ik geloof ook dat Curaçao eens zelfstandig moet worden. En ik wil nog verder gaan: Als wij niet nu beginnen met de voorbereidingen, dan zullen onze kindskinderen de volledige onafhankelijkheid ook niet meemaken. Maar vooralsnog hebben wij te maken met de huidige situatie waar wij mee zullen moeten leven.
Segundo Demei, Curaçao
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).