De nominatie dit jaar van het Deventer Ziekenhuis voor de Hedy d’Aconaprijs voor bijzondere zorginstellingen op zich is al een blijk van erkenning voor het heel speciale karakter van dit instituut binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Dit is het enige hospitaal dat voor deze prestigieuze prijs was genomineerd. Hieruit alleen spreekt al dat het gaat om een bijzonder bouwwerk. In dat licht is het toe te juichen dat dit juist ziekenhuis model staat voor de bouw van het nieuwe algemene ziekenhuis van Curaçao.
De tweejaarlijkse Hedy d’Aconaprijs is een initiatief van het Nederlandse Stimuleringsfonds voor de Architectuur en Centrumzorg en Bouw/TNO, gesteund door Het Atelier van de Rijksbouwmeester en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De prijs is vernoemd naar oud-minister van VWS Hedy d’Acona, die tussen 1989 en 1994 verantwoordelijk was voor de opzet van een succesvol rijksarchitectuurbeleid na zelf ruim 25 jaar actief te zijn geweest in de zorgsector.
Voor deze nieuwe prijs zijn eind verleden jaar 112 inzendingen ontvangen, waaronder ook enkele ziekenhuizen. Daaruit rolde een eerste selectie van 24 ingediende projecten. Hieruit selecteerde de jury van deskundigen een shortlist van elf projecten die doorgingen in de beoordeling. Daaruit werden weer zes projecten gelicht die vanaf dat moment golden als de genomineerden, waaronder het Deventer Ziekenhuis als enige hospitaal tussen andere zorginstellingen. Dat kan niet anders dan als zeer positief worden aangemerkt.
Deze opsomming illustreert al dat per definitie alle genomineerden boven de rest uitsteken. Zij die nu proberen het niet toekennen van deze prijs aan het Deventer Ziekenhuis te bestempelen als ware het een afwijzing, slaan de plank volkomen mis. Een genomineerde voor een Oscar heeft alle reden trots te zijn met die nominatie, ongeacht of de Oscar daarop volgt of niet. Net zo min heeft Nederland als voetballand afgedaan door in de WK finale van Spanje te verliezen.
Dat de prijs uiteindelijk is toegekend aan het revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem, nota bene onder aanvoering van de Curaçaose medisch specialist dr. Juan David Martina, doet niets af aan het feit dat de jury erkent dat het Deventer Ziekenhuis een bijzonder bouwwerk is, zoals ook blijkt uit het juryrapport. Daarin worden weliswaar bij de inzendingen van alle genomineerden op deelpunten enige kritische aantekeningen van architectonische aard geplaatst, maar de slotconclusie van de jury luidt duidelijk: ,,Het Deventer Ziekenhuis is een voorbeeld van de actuele ontwikkeling in de ziekenhuistypologie. Het toegepaste terminalmodel omvat een grote entreehal met balies, winkels en horeca. Het grootschalige zorggebouw is qua logistiek en energiehuishouding goed ontworpen”. Op de functionaliteit van het Deventer Ziekenhuis valt niets af te dingen.
Kortom, er is geen andere conclusie mogelijk dan dat bepaalde groepen, die puur eigen belang nastreven, oneigenlijke argumenten hanteren om de bouw van een nieuw algemeen ziekenhuis op Groot Piscadera te frustreren, terwijl de bevolking van Curaçao al decennia lang verlangt naar een nieuw en modern ziekenhuis in een werkbare omgeving.
De afgelopen week waren de Curaçaose architecten en adviseurs als leden van het Ontwerpteam in Deventer om zelf de nieuwbouw te bekijken. Het Ontwerpteam gaat binnenkort aan de slag met een eigen ontwerp van het nieuwe ziekenhuis op de locatie achter de UNA, waarbij zij uiteraard rekening houden met de lokale behoeften en omstandigheden en waarin aanpassingen en eventuele verbeteringen op het Deventer model direct worden meegenomen.
Het bestuur van Fundashon Hospital Nobo, Curaçao
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).