Met grote verbazing heb ik kennisgenomen van het bericht dat mevrouw dr. Liesbeth Echteld ontheven zou worden van haar functie van decaan van de Algemene Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Ik ben betrokken geweest bij de opzet en uitwerking van de Algemene Faculteit en bij de opzet van de masteropleiding Talen. Bovendien heb ik het afgelopen voorjaar een module verzorgd voor de masterstudenten Taalverwerving en Taalonderwijs. Daarbij heb ik kunnen ervaren dat mevr. Echteld opereert als een competent, slagvaardig en betrokken bestuurder, bij wie het decanaat van de Algemene Faculteit in uitstekende handen is. Hoewel ik een relatieve buitenstaander ben, meen ik te kunnen voorzien dat het niet continueren van het decaanschap van mevrouw Echteld de Algemene Faculteit ten zeerste zal schaden, zeker nu het proces is ingezet dat moet leiden tot accreditatie, dat wil zeggen: officiële academische goedkeuring van alle opleidingen van de Algemene Faculteit te weten de lerarenopleiding funderend onderwijs, Bachelor- en Materopleiding Talen. Veranderingen aan de top van zo’n faculteit brengen veel onzekerheid en onvrede met zich mee, onder zowel medewerkers als studenten, waardoor het accreditatieproces nodeloos in gevaar wordt gebracht.

Prof. dr. René Appel, Amsterdam, Nederland
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).