In het Antilliaans Dagblad van maandag stond een opiniestuk over Chávez. Ditmaal van ene Eijsvogel van het NRC. Voordat het artikel weer door lokale wetenschappers wordt aangegrepen voor stemmingmakerij, het volgende: Het artikel begint met ‘Oorlogstaal’ en eindigt met: ‘…in de echte wereld is hij niet meer dan de autoritaire leider van een ontwikkelingsland met veel olie, veel armoede en weinig vrienden’.
Welnu, Venezuela besteedt 1,4 procent van haar BNP aan defensie, exact hetzelfde percentage als Nederland. Colombia geeft 2,5 maal en in absoluut bedragen zelfs drie keer zoveel uit aan wapentuig. De VS zit door oorlogsvoering zo ver in de schulden dat deze in de komende honderd jaar niet afgelost kunnen worden. Venezuela heeft nog nooit een land aangevallen. De VS daarentegen, heeft in de afgelopen vijftig jaar, vijftien maal militair ingegrepen in Latijns-Amerika, telkens tegen boeren die een rechtvaardige prijs voor hun producten eisten.
Oorlogstaal van de één, oorlogshandelingen van de ander, waar leg je het accent? Armoede? Inderdaad, maar veel minder dan toen Chávez aantrad. Extreme armoede en analfabetisme zijn nochtans uitgebannen. Om Venezuela in deze tijd nog een ontwikkelingsland te noemen? Je moet maar het lef hebben of is dit weer blijk van traditionele arrogantie?
Weinig vrienden? Dat is nog maar de vraag. De miljoenen arbeiders, boeren, indianen en mensen met een beetje sociaal gevoel in hun donder, die ook achter Morales, Ortega, Castro, Correa en anderen staan, die kiezen hem telkens weer opnieuw. En daarom wordt hij binnenkort wederom herkozen, like it or not.
Neem nu Guyana, buurland van Venezuela. Wat weet u van dat land? Wat is de belangrijkste bron van inkomen: landbouw, veeteelt of hoedenvlechten. Valt tegen, hè? Hoe komt het dat u daar volkomen onwetend over bent, is het omdat er geen olie zit?
Neem de andere buur, Colombia. Sinds jaar en dag de grootste cocaïneproducent met de VS als grootste afnemer. Venezuela produceert geen coke. Wie heeft er belang bij om deze constructie in stand te houden, Chávez? Is de man niet enkel een obstakel in de doorvoer van olie en drugs naar het Westen? Het is maar wáár je het accent legt in de berichtgeving.
Over olie gesproken, het is werkelijk verbazingwekkend hoe vanzelfsprekend de lokale pers het vindt dat de regering informatie achterhoudt voor het parlement. Wat schuilt er achter het geheime rapport over de bodemschatten tussen de Antillen en Venezuela? Zijn er al gunningen verleend of contracten afgesloten, ...met de Koninklijke Shell misschien? Worden onze natuurlijke rijkdommen opnieuw verkwanseld, net zoals met Oostpunt? Er komt daar nóg een golfbaan; niks gelezen over jongerenprojecten. Die kunnen zich nu dus méér gaan toewijden op het plegen van gewapende overvallen.
Het is maar waar je het accent legt.

John da Silva, Curaçao
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).