Eén van de argumenten die destijds werden gebruikt om te komen tot een autonoom Curaçao, was dat het wegvallen van de dubbele bestuurslaag tot flinke besparingen zou leiden (lees: minder ambtenaren). Het zou niet nodig zijn om ambtenaren van het Land op Curaçao te ontslaan, want in het nieuwe Land Sint Maarten zouden veel nieuwe functies ontstaan, die door deze ambtenaren opgevuld konden worden. Op het moment dat de bestuurders de zittende ambtenaren garandeerden dat er geen sprake zou zijn van gedwongen ontslagen, was al duidelijk dat er van inkrimping van het ambtenarenapparaat en de daaraan gekoppelde vermindering van de red tape geen sprake is. Want waarom zou je als ambtenaar verhuizen naar Sint Maarten wanneer je zeker bent van je baan op Curaçao? Nu blijkt dat het allemaal nog vele malen erger is: het ambtenarenapparaat van het nieuwe Land Curaçao wordt zelfs nog groter dan dat van het Land de Nederlandse Antillen en Curaçao samen: maar liefst 4.400.
De vele miljoenen die vrijkomen dankzij de schuldsanering door Nederland zullen straks dan ook niet ten goede komen aan de bevolking middels investeringen in het onderwijs, armoedebestrijding en verbetering van de medische zorg, maar aan het onderhouden van een veel te groot, log ambtenarenapparaat. En omdat
men toch de schijn moet ophouden nuttig bezig te zijn, zal de red tape alleen maar toenemen en economische initiatieven uit de private sector gaan verstikken.
Els van Cappelle, Curaçao
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).