Door politie en Openbaar Ministerie wordt op de Antillen en Aruba opzettelijk gebruik gemaakt van opsporingsmethoden welke niet bij wet zijn voorzien en die inbreuk maken op ‘privacy’ van burgers, zoals onder andere het direct afluisteren en stelselmatige observaties. Voor geen van deze opsporingsmethodes kent het Antilliaans strafproces een wettelijke basis. Dit gebeurt allemaal met technische hulpmiddelen die meer dan een beperkte inbreuk maken op de privacy. Bovendien worden zij vaak in combinatie gehanteerd. Bij de Antilliaanse burger is er dan ook geen sprake van ‘reasonable expectations as to privacy’. Hij kan zich dan ook niet onbespied wanen.
Het OM speelt voorts zelf voor wetgever en gaat zelf (geheime) richtlijnen opstellen. De boodschap is duidelijk. De politie en het OM moeten het doen met de middelen die de bestaande wetgeving biedt. Zonder wettelijke grondslag handelen is uit den boze. Eigen richtlijnen uitvaardigen en welbewust op de stoel van de wetgever gaan zitten om vervolgens opzettelijk en doelbewust in strijd met de wet te handelen, is een ernstige inbreuk op de legaliteit. Alles met als vooropgesteld doel om een veroordeling te verkrijgen, door het toepassen van onwettige opsporingsmethodes. Methodes die evenzo, veelal opzettelijk en doelbewust worden verzwegen. Procureur-generaal en hoofdofficier van justitie geven zelfs uitdrukkelijk toestemming voor de toepassing van deze onrechtmatige dwangmiddelen/praktijken.
Niet alleen in het vooronderzoek, maar zelfs bij de berechting wordt essentiële informatie over deze illegale opsporingsmethoden door het OM achtergehouden.
Rechters geven vaak een nietszeggende strafcompensatie voor deze grove schendingen, waardoor er ook geen einde aankomt. Het is inmiddels zowel op Aruba als de Nederlandse Antillen een structureel probleem, dat het OM zich willens en wetens bevoegdheden aanmatigt, welke zij niet heeft en de rechtsstaat zodoende opzettelijk buiten spel zet. Wij kunnen dan ook absoluut niet vertrouwen dat onze overheid handelt binnen de grenzen van de haar door de wet toegekende bevoegdheden.
En evenmin kunnen wij er dus op vertrouwen dat de betreffende instanties de nationale wet en regelgeving goed toepassen.

Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Curaçao
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).