Opcenten zijn extra heffingen voor de eilandgebieden boven op diverse soorten belastingen die opgelegd zijn door het land de Nederlandse Antillen. Na een korte research in de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (Streg) en de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA), kan ik aannemen dat het opleggen van opcenten een aangelegenheid is van de Eilandgebieden.
Voor de eilanden Curaçao en Sint Maarten kan men onder andere tot 30 procent opcenten opleggen voor de andere eilanden is dit minder (25 procent). Bij bijvoorbeeld een aanslag grondbelasting op Curaçao staat er bij een aanslag van 585,00 gulden een bedrag van 88,00 gulden aan opcenten opgelegd, waardoor de totale aanslag 673,00 gulden bedraagt.
Opcenten kunnen ook opgelegd worden op onder andere inkomstenbelastingen, winstbelasting, benzine en blijkbaar ook op de brandstoffen van Curoil voor Aqualectra. Na oktober 2010 bestaan de rechtspersonen Eilandgebied Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Bonaire niet meer. Het logische gevolg zal zijn dat er geen sprake meer kan zijn van het heffen van opcenten. Dientengevolge zullen de door mij genoemde belastingen en accijnzen verminderd moeten worden met de eventueel daarop opgelegde opcenten.
Indien dit niet geschiedt, dan is de overheid onrechtmatig bezig daar het opleggen van opcenten naar mijn mening een absoluut recht is van de eilandgebieden die na oktober 2010 niet meer bestaan als rechtspersoonlijke entiteiten.
Dit geheel in ogenschouw nemende zal het vervallen verklaren van de opgelegde opcenten een welkome verlaging moeten betekenen op diverse belastingen en accijnzen. Dit zal een gat betekenen in de inkomens van het Land Curaçao. Blijkbaar zullen de bedragen die niet meer overgeheveld hoeven te worden naar (ex)landskas dit tekort wel dekken.
Indien ik mij vergis, mijn excuses maar tot nu toe heb ik niemand hierover horen praten. Een week geleden heb ik dit ook naar voren gebracht in een radioprogramma van Z-86 maar tot nu toe geen enkele reactie gekregen. Wie weet krijg ik met dit ingezonden stuk wel enige reactie van ingewijden op dit terrein en de politici.

Felix D. Pinedo, Curaçao
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).