Gelezen de vragen die Dennis Jackson van de PAR aan de gezaghebber heeft gesteld over de wijze van stemmen bij de verkiezingen. De Eilandsraad heeft op 23 april 2003 het Kiesreglement Eilandsraad Curaçao goedgekeurd. In dit kiesreglement staan alle antwoorden die Jackson stelt aan de gezaghebber. Op de website van Kranshi, registrosivil.an, staat dit reglement nog niet vermeld. Er staat wel de volgende zin: ,,Kiesreglement en aanverwante documenten; zodra er relevante informatie beschikbaar is wordt het hier geplaatst.” Kranshi suggereert hiermede dat het kiesreglement nog niet beschikbaar is, terwijl dit wel beschikbaar is sinds 23/4/03. Dit staat wel vermeld onder de laatste Eilandsraadverkiezingen van 2007. In dit reglement staat onder artikel 93 het volgende: ,,Het ten dele rood maken van het witte stipje mag, als daaruit blijkt dat de bedoeling van de kiezer is om op deze kandidaat te stemmen.” Dus is een kruis acceptabel. Echter om geen twijfel hierover te laten bestaan, kan je het stipje beter volledig rood maken. In een aantal ingezonden stukken in het verleden zijn er ook vragen gesteld over brieven die men ontvangen heeft van politieke partijen met de vraag hoe men aan hun adres komt. Heel eenvoudig: alle politieke partijen krijgen het kiezersbestand aangeleverd van Kranshi als papieroutput en als elektronisch bestand. De bedoeling hiervan is de controle door de politieke partijen op een deugdelijk verloop van het stemmen. De vraag is echter of het ook gebruikt mag worden als adressenbestand om gericht informatie naar de kiezer te sturen. In artikel 10 lid 1 van het kiesreglement staat: ,,Het Bestuurscollege is verplicht desverlangd aan <I>een ieder<I> kosteloos de inlichtingen uit het kiezersregister te verstrekken, waaruit deze kan opmaken, of hij zelf of een ander daarin al dan niet of niet behoorlijk is opgenomen.” De vraag is hiermede beantwoord: nee, het bestand mag alleen gebruikt worden voor controle van het kiezersregister. Ook minister Leeflang mag dit niet.
Welke informatie staat erin? Zie artikel 8: naam, voornaam, woonadres, geboortedatum en geboorteplaats.

Henk Pasman (kandidaat nummer 21 DP), Curaçao

maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).