Omayra Leeflang vond het weer eens nodig haar mening te geven over haar politieke opponenten, in dit geval in het bijzonder Norbert George en Nelson Pierre, echter als minister. Mevrouw Leeflang even een lesje staatsinrichting en democratie. Fundament hierin zijn de grondrechten, waarvan ik hier twee noem: discriminatieverbod en vrijheid van meningsuiting. Voor de algemene burger heeft u drie functies: minister, PAR-politicus en privé persoon.
Als u een ingezonden stuk schrijft, moet u dus aangeven onder welke hoedanigheid u schrijft. Als minister vertegenwoordigt u alle burgers van het land Nederlandse Antillen en moet u zich houden aan zaken die uw ministerie aangaan en een minister moet zich baseren op feiten en niet op veronderstellingen. Tenminste als minister heeft u een voorbeeldfunctie ten opzichte van onze democratische regels, onze grondwet en de fundamentele mensenrechten. Wat heeft nu uw veronderstellingen met betrekking tot het handelen van Norbert George bij de laatste Eilandsraadvergadering met uw ministerie te maken? Wat interesseert de totale bevolking van de Nederlandse Antillen wat uw mening als minister is over het machtspel van Norbert George? Wat verwacht u nu eigenlijk van de totale bevolking van de Nederlandse Antillen als de minister van Onderwijs ons vertelt dat een politicus de PAR een kopje kleiner wil maken en dat politici over de hoofden van de bevolking hun revanche willen halen.
Als dat een gevaar zou opleveren voor de veiligheid van de Nederlandse Antillen, dan doet u dat niet in een nietszeggend ingezonden stuk maar ligt u de verantwoordelijke instantie in als minister. Wij hebben u allen zien zwaaien op het podium van de PAR met de kunststofhamer. Roept u nu op om u te beschermen met echte hamers? In vele van uw ingezonden stukken plaatst u personen in de hoek als u het niet eens bent met hun recht op vrije meningsuiting en een andere mening hebben als de uwe - en dat is discriminatie. Mevrouw Leeflang, stop daar mee en volg eens een cursus democratie bij de UNA.

Henk Pasman, Curaçao
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).