Ik zeg het in een andere brief ook al: De Curaçaosche politici zijn een stelletje schurken, met verontschuldiging voor het woord. Maar dit is hetgeen u zelf teweegbrengt met uw houding. Als meest recente voorbeeld van deze verkeerde houding geldt hoe de politici nu snel voor zichzelf een regeling aan het treffen zijn om als Eilandsraadslid snel wat extra geld uit de gemeenschap te kloppen met een overgangsregeling. Om die reden hebben zij meteen de knapste koppen (van slim; niet van mooi, want het is lelijk wat deze knappe koppen aan het doen zijn – ze zouden in het belang van nieuw autonoom Curaçao op zijn minst een protest kunnen uiten; ook al ware het anoniem) bij elkaar geschoven.
Ondertussen nadert de Isla-raffinaderij een volledige stilstand in operaties van bijna een halfjaar (zes maanden; 180 dagen) zonder dat er een vooruitzicht is óf en wanneer de raffinaderij weer gaat functioneren. Van belang is het feit, dat de Isla-raffinaderij ongeveer 10 procent van het bruto nationaal product van Curaçao produceert. Het is de grootste en dus nog steeds een uitermate belangrijke industriële activiteit voor de Curaçaose economie.
Wat doen de politieke vertegenwoordigers van Curaçao ondertussen ter oplossing van dit probleem? Hebben zij de knapste koppen bij elkaar gestoken om een oplossing voor dit probleem te bewerkstelligen? Dat dus niet. Maar wat kunnen deze politici doen? De politici zouden allang aan tafel moeten hebben aangeschoven om een ‘wet vitale industrie’ te maken. Wat houdt deze wet in? In de wet wordt de Isla-raffinaderij (en ook een aantal andere economische activiteiten die van groot belang zijn voor het eiland) als vitale industrie opgenomen. Dit betekent dan dat deze activiteiten van doorslaggevend belang zijn voor het voortbestaan van het eiland en dat iedere activiteit of instantie, economisch of andere, die als resultaat heeft dat de vitale economische activiteit gedurende meer dan tweemaal 24 uur komt stil te liggen, dat deze activiteit of instantie tegen het belang van het eiland optreedt en het voortbestaan van het eiland bedreigt. En dat als gevolg hiervan de Curaçaose overheid het recht krijgt om de dwarsliggende activiteit of instantie aan een multi-gedisciplineerd onderzoek te onderwerpen: Economisch, logistiek, legaal, crimineel, enzovoorts. Dus ook het Openbaar Ministerie mag (moet) dan in actie komen en hierbij is het OM geoorloofd om de directie van de dwarsliggende activiteit of instantie te arresteren voor ondervraging. De overheid mag dan voor een bepaalde periode de dwarsliggende activiteit of instantie overnemen en een tijdelijke directie aanwijzen die als doelstelling heeft om de dwarsliggende activiteit of instantie zo snel als mogelijk weer op gang te brengen of juist stil te leggen of andere maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een alternatieve instantie aanwijzen of implementeren. Ten koste van de dwarsliggende activiteit of instantie met als doelstelling de vitale industrie zo snel als mogelijk weer operationeel te doen zijn.
Als de Curaçaose politici hun vertegenwoordiging van de belangen van de bevolking van het eiland op deze manier zouden vorm geven, dan zouden ze het bewijs leveren, dat zij het menen met een goede vertegenwoordiging. In het geval van de Isla-raffinaderij zou zo een opstelling meteen ook de deur openen naar een goede relatie met de president van Venezuela, die nu de Isla-raffinaderij subsidieert en de werknemers van het bedrijf gerust stelt, daarmee, zonder een veelvoud aan woorden bewijzende, dat hij een goede buur is, die het goed meent met Curaçao.
De politici van Curaçao zouden hieraan een voorbeeld kunnen nemen. Ik verwacht na dit schrijven, dat zij zo snel als mogelijk een wet vitale industrie gaan opstellen en dat de procedures om tot een overgangsregeling voor Eilandsraadsleden te komen voorgoed worden stopgezet.

Hitzig Bazur, Curaçao
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).