Gelezen in de media over de privacy van een kiezer die geschonden zou zijn door de gezaghebber door te vermelden dat deze kiezer niet is gaan stemmen.
In een persbericht hierover meldt de Dienst Voorlichting dat de overheid dit bestrijdt. Artikel 10 wordt aangehaald en er wordt vermeld dat alle politieke partijen het kiezersbestand krijgen en dit gebruiken bij de stembureaus om na te gaan wie wel of niet is gaan stemmen. Dit zou geen schending zijn van het stemgeheim.
Ik ben het niet eens met dit standpunt van het hoofdstembureau. In artikel 10 staat namelijk dat het kiezersbestand voor een ieder beschikbaar is, waaruit deze kan opmaken, of hijzelf of een ander daarin al dan niet of niet behoorlijk is opgenomen. Nergens staat in het kiesreglement dat dit kiezersbestand ook gebruikt mag worden door de politieke partijen of anderen bij een stembureau voor het registreren of de kiezer is komen stemmen of niet. Artikel 10 is alleen bedoeld voor het controleren van het kiezersbestand. Politieke partijen gebruiken dit bestand bijvoorbeeld ook om bepaalde groepen die in een ander land geboren zijn aan te schrijven.
Stel u het volgende voor: van een echtpaar gaat er een stemmen en de ander niet. Nu kan een politieke partij, tijdens of na de dag van het stemmen, dit echtpaar hier op aanspreken door deze registratie. Of iemand heeft toegezegd te zullen stemmen maar doet dat niet. Er zijn dus legio voorbeelden van mogelijke beïnvloeding waarbij de privacy en het stemgeheim direct of indirect worden aangetast op deze manier.
De functie van artikel 10 van controle kan vandaag de dag veel eenvoudiger opgelost worden door het bestand toegankelijk te maken op de website van Kranshi, niet als totaal maar als individuele controle of de kiezer er behoorlijk in is opgenomen. Ook het hoofdstembureau mag op basis van dit artikel niet vrijgeven of iemand wel of niet is gaan stemmen. Ik zou het kiesreglement hierop aanpassen en verbieden dat bij of in het stembureau anderen, dan het stembureau zelf, mag bijhouden wie is komen stemmen. Elke beïnvloeding van de kiezer, direct of indirect, moet vermeden worden. Dit is in mijn ogen stemgeheim en democratie.

Henk Pasman, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).