In het concept van de Staatsregeling van het Land Curaçao staat aan het eind onder ‘Additionele Artikelen’ in artikel III: De op het tijdstip van de inwerkingtreding van de Staatsregeling fungerende Eilandsraad Curaçao verkrijgt op dat tijdstip de hoedanigheid van Staten van Curaçao. De ingevolge het eerste lid zitting hebbende leden van de Staten treden, vier jaren nadat zij als leden van de Eilandsraad zitting hebben genomen, tegelijk af, behoudens in geval de Staten eerder worden ontbonden.
Op het moment dat de nieuwe Eilandsraad dit concept van de Staatsregeling met normale meerderheid goedkeurt, treedt bovenstaand artikel in werking, mits dit ongewijzigd blijft. Formeel zijn de komende verkiezingen dus Eilandsraadverkiezingen, maar zullen deze gekozen Eilandsraadleden ook overgaan in Statenleden voor het Land Curaçao.
Ik stel dan ook voor dat we niet meer praten over de formeel genoemde Eilandsraadverkiezingen, maar over de eerste Statenverkiezingen voor het Land Curaçao. We gaan kiezen voor de eerste Statenleden voor het Land Curaçao ingaande 10/10/2010. Uit deze verkiezingen zal de eerste minister-president worden benoemd voor het Land Curaçao.

Henk Pasman, Curaçao
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).