Geachte mevrouw Van Huffelen,
In 2002 heeft een advocaat van Jamaica, een zekere mr. Minguel Lorne, een rechtszaak aangespannen ter gelegenheid van het bezoek van koningin Elisabeth aan Jamaica voor herstelbetaling aan Jamaicanen. De advocaat heeft deze rechtszaak verloren omdat de drie zwarte rechters het niet bewezen achtten dat zijn cliënten werkelijke nakomelingen van slaven zijn. Advocaat Minguel Lorne heeft een lezing gehouden in een goedgevulde aula van de Universiteit van Curaçao in oktober 2004 over herstelbetaling aan nakomelingen van slaven.
Naar de mening van mr. Lorne kan Curaçao niet onafhankelijk worden zonder herstelbetaling aan nakomelingen van slaven en niet zonder Nederland verantwoordelijk te stellen voor de financiële gevolgen van de geschiedenis van de slavernij.
Volgens de advocaat zijn de gruwelijkheden niet in geld uit te drukken maar de herstelbetaling gaat niet uitsluitend om financiële genoegdoening maar om genezing. De (nakomelingen) van de misdadigers moeten zich verontschuldigen, moeten berouw tonen en beloven de misdaad niet te zullen herhalen.
Volgens Lorne profiteren nazaten van de misdadigers nu nog economisch van de door hun voorouders gepleegde misdaden. Nakomelingen van slaven lijden nog steeds als gevolg van de geschiedenis. Dit was in grote lijnen wat deze Jamaicaanse advocaat over de slavernij had te vertellen.
De drie rechters hadden gelijk. Hoe kan bewezen worden wie de nazaten zijn van de slaven die de herstelbetaling moeten ontvangen en wie de nazaten zijn van de zogenoemde ‘misdadigers’ van 400 jaar geleden die de excuses moeten aanbieden en de herstelbetaling moeten betalen? En zal het zwarte volk van Curaçao, na een financiële genoegdoening dan eindelijk genezen zijn van hun mentale slavernij?
Welnee, de groep die het verleden vanuit die verschrikkelijke tijd telkens oprakelt en herdenkt is haat aan het zaaien. Met haat zaai je toch haat. Dat is toch immers hun doel. De gruwel van jaren geleden blijven oprakelen en herdenken. Foei, foei! Zaai liefde met liefde. Het zwarte volk van Curaçao moet veel onderzoek doen en bewijzen verzamelen dat zij echte nakomelingen van de slaven zijn. Mevrouw Van Huffelen, mijn conclusie is: Zolang het zwarte volk door Nederland wordt verwend en zolang Nederland elke keer miljarden blijft stoppen in deze bodemloze Curaçaose put, zal het volk zielig blijven doen en blijven lijden en blijven zeuren over het slavernijgebeuren en de gevolgen van 400 jaar geleden, alleen om op uw gemoed te werken.
Geef ze elke tien jaar veel geld voor nieuwe kleren, pruiken met lang sluik haar, extra vrije dagen, feesten, muziek, karnaval, dansen en lekker eten dan zijn zij gelukkig en vergeten dat ze pijn hebben van het slavernijverleden.
Op een gegeven moment moet Nederland toch gaan inzien dat het Curaçaose volk haar voor de gek houdt. Premier Rutte ‘worstelt’ al een tijdje met excuses. Waren het niet de stamhoofden in Afrika die de slaven met knuppels optrommelden en op de werf verkochten aan Portugezen, Fransen, Engelsen en Nederlanders? Moeten de nazaten van die stamhoofden geen excuses aanbieden aan de nakomelingen van de slaven die ze gevangen hebben genomen en aan derden hebben verkocht? Of dachten onze mensen dat Peter Stuyvesant ‘himself’ de dorpen in Afrika met knuppels binnendrong en de Afrikanen gevangen nam? Dus als men dit allemaal goed bekijkt zijn het de Afrikanen zelf die met de slavernijhandel zijn begonnen.
Is Tula werkelijk onze held en waar komt Tula vandaan? In 1791 was de slavenopstand in Haïti begonnen en amper vier jaar later op 17 augustus 1795 vond de slavenopstand op Curaçao onder leiding van ene Tula plaats. Was het niet deze Tula die in een bootje van Haïti naar Curaçao overstak en was het niet deze Tula die tijdens de opstand op Curaçao in de Christoffelberg ging schuilen? Waren het niet zijn eigen mensen die hem hebben verraden opdat hij gevangen werd en op een gruwelijke wijze werd geradbraakt en onthoofd? Was het deze zelfde Tula die als nationale held werd benoemd in 2010?
Mijn held is zeker geen Tula. Ik heb begrepen dat er geen standbeeld van Tula gemaakt kan worden omdat Tula geen gezicht heeft en niemand weet of Tula de naam of de achternaam van deze zogenaamde nationale held is die zich in het Christoffelpark heeft verstopt en die door zijn eigen mensen is verraden. Een held verstopt zich niet.
Stel dat mijn over-over-overgrootvader in Afrika door een Fransman was opgekocht, dan zat ik nu als nazaat van een slaaf in een onafhankelijk Haïti met alle misère en afschuwelijke gruwelheden. Of stel dat mijn overgrootvader door een Engelsman werd opgekocht dan zat ik misschien naast advocaat Minguel Lorne in Jamaica, of zat ik in Brazilië, als mijn overgrootvader door een Portugees was opgekocht. En als mijn over-overgrootvader helemaal niet was opgekocht zat ik op dit moment in Afrika.
God zij dank dat mijn over-overgrootvader opgekocht was door een Nederlander, en wel Peter Stuyvesant, die mijn voorouders naar Curaçao heeft gebracht, waar ik naar school ben gegaan, groot ben geworden, heb gewerkt, een gezin heb en gelukkig mijn laatste levensjaren kan doorbrengen op Nederlands grondgebied.
Jammer, dat Helmin Wiels het standbeeld van Peter Stuyvesant heeft laten weghalen en vernield. Wat zou ik graag dit standbeeld in de boomrijke tuin, waar ik woon, hebben geplaatst. Dat ene standbeeld van mijn held en zeker van mijn over-overgrootvader: Peter Stuyvesant.
Het zou ook verhelderend kunnen werken als we de positieve kanten (Peter Stuyvesant) van deze mensen zouden belichten en niet altijd de negatieve.
Zolang er op Curaçao een groep mensen is die de jeugd en het volk indoctrineert over het slavernijverleden zal deze nachtmerrie blijven bestaan. Jammer.
Laten we aan de slag gaan in plaats van ons bezig te houden met negatieve zaken die ons nergens naar brengen. Als God had gewild dat wij in het verleden blijven kijken, had Hij ons ogen aan de achterkant van ons hoofd gegeven. Een ding is zeker: Mijn ‘avochie’ zit trots aan de rechterkant van Onze Lieve Heer en is tevreden over zijn kleinkind.
Hoogachtend,
Sonja Anne Balentina,
een verontrustende inwoner van Curaçao

ADBrief 800

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.