Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De vordering van Richard Hooi (Forsa Elevá), Robert de Jezus (Partido Koperativista i Patriótiko, PKP), Milangelo Isidora (Partido Reskate Integral Kòrsou) en Anthony Godett (Frente Obrero Liberashon 30 di Mei, FOL) om alsnog toegelaten te worden tot deelname aan de Statenverkiezingen van 30 september, is gisteren door het gerecht afgewezen.
Volgens de vier genoemde eisende partijen is de uitvoering van artikel 19 van het Kiesbesluit onrechtmatig, omdat de volgens hen beperkte aantal ondersteuningslocaties een ongeoorloofde schending oplevert van het beginsel van de vrijheid der verkiezingen. Bij de steunverkiezingen van 20 en 21 augustus hebben de genoemde politieke partijen niet de vereiste 870 stemmen gehaald om aan de Statenverkiezingen van 30 september aanstaande mee te kunnen doen. Er waren bij de steunverkiezingen zes stemlocaties opengesteld, inclusief een stemlocatie bij gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK).
De vier partijen zijn van mening dat de stemlocatie voor iedereen binnen een redelijke afstand moet liggen, net zoals dat bij de gewone verkiezingen ook het geval is; dan zijn er 106 stemlocaties. Door het beperkte aantal steunlocaties en de afstanden die burgers moesten afleggen om naar zo’n locatie te komen, zijn de mensen verhinderd om hun steun aan de partij van hun keuze te kunnen geven, aldus de partijen in een eerdere verklaring.
Het gerecht is van oordeel dat de beperking van het aantal ondersteuningslocaties past in het kader van het doel van de ondersteuningsprocedure die ertoe is beperkt stemgerechtigden de mogelijkheid te geven nieuwe politieke groeperingen aan de verkiezingen te laten deelnemen. ,,Gelet op de door het Hoofdstembureau aangewezen locaties, in relatie tot de periode waarin kiezers hun steun kunnen betuigen en het beperkt aantal vereiste ondersteuningsstemmen voor deelname aan de verkiezingen, vormt de beperking van het aantal ondersteuningslokalen tot zes geen wezenlijke belemmering voor een politieke partij om deel te nemen aan de verkiezingen”, zo laat het gerecht weten. ,,Ook niet als, zoals dit jaar het geval was, aanzienlijk meer (13) nieuwe kandidatenlijsten zich hebben opgegeven. Artikel 19 van het Kiesbesluit, dan wel de uitvoering daarvan, is niet in strijd met het in internationale verdragen vastgelegde beginsel van vrijheid der verkiezingen. De vordering van eisers wordt daarom afgewezen.”


Laatste nieuws