Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Movementu PAS wil dat de 40-urige vijfdaagse werkweek ook wordt ingevoerd voor medewerkers in de horeca en de casino’s. Dit meldt Vanessa Eliza, nummer drie op de lijst van PAS. Niet alleen biedt dat de personeelsleden meer mogelijkheden voor familie en recreatie, het levert ook nieuwe arbeidsplaatsen op.
De 40-urige vijfdaagse werkweek is in de meeste sectoren ingevoerd in de jaren 90, maar voor horeca en casino’s werd een uitzondering gemaakt, met als argument dat hotels in een slechte financiële positie verkeerden. Nu de toeristische sector is gegroeid en hotels betere resultaten behalen, vindt Eliza dat ook in deze sectoren een aanpassing moet worden gemaakt om deze vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt op te heffen.
Eliza rekent voor dat er voor elke 1.000 werknemers in de sector dan 4.000 werkdagen per maand vrijkomen; dat zijn op basis van een 40-urige werkweek 181 arbeidsplaatsen. Volgens de laatste cijfers zijn er momenteel meer dan 6.000 mensen werkzaam in deze sectoren. Invoering van de 40-urige werkweek zou dan 1.086 arbeidsplaatsen opleveren. Volgens Eliza moet het inkomen van de werknemers wel gelijk blijven. De extra kosten voor de werkgever worden deels gecompenseerd door een hogere productie van de minder vermoeide werknemer en ook is er bijvoorbeeld meer ruimte voor het volgen van opleidingen. Bij invoering van de 40-urige werkweek zal over een nieuwe cao moeten worden onderhandeld tussen vakbond en werkgevers, aldus Eliza.


Laatste nieuws