Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ondanks dat er bij twee verschillende stembureaus klachten zijn binnen gekomen over de ondersteuningsverkiezing die op 20 en 21 augustus plaatsvond. Door het Hoofdstembureau is na evaluatie vastgesteld dat deze klachten geen invloed gehad hebben op het eindresultaat. De klachten kwamen binnen bij Sentro di Bario Tera Korá en het buurtcentrum van Santa Maria.
Verder is gebleken dat er geen aanpassingen hebben hoeven plaatsvinden voor wat betreft de kandidaatstelling op de lijsten. ,,Geen enkele kandidaat hoefde van de lijst afgevoerd te worden. De lijsten zijn dus precies hetzelfde gebleven, zoals ze oorspronkelijk zijn ingediend”, zo wordt door het Hoofdstembureau nu officieel kenbaar gemaakt. Uiteindelijk zijn er 12.122 ondersteuningsbiljetten uitgereikt, waarmee 11.877 geldige stemmen zijn uitgebracht, 222 ongeldige stemmen zijn geteld en 19 blanco stemmen. Vier biljetten zijn onbruikbaar gebleken.
De voorzitter van het Hoofdstembureau, Raymond ‘Pacheco’ Römer, bevestigt dan ook dat er 13 partijen op 30 september meedoen aan de verkiezingen.


Laatste nieuws