Door Sven Rusticus en Orlando Meulens
De laatste hoop voor een herstructurering van de Isla-raffinaderij dreigt in het water te vallen. Het bedrijf ConocoPhillips heeft beslag gelegd op de tegoeden van PdVSA op Curaçao en alle ogen zijn weer gericht op het alternatief van Andrés Casimiri: de herontwikkeling van het Isla-terrein, zonder raffinaderij. Dit initiatief is vastgelegd in de statuten van de stichting GreenTown Curaçao die al zeven jaar dit streven als doelstelling heeft. Maar wat velen niet weten is dat nadat de heer Casimiri zich twee jaar geleden terugtrok als voorzitter van de stichting, omdat deze geen vooruitgang heeft geboekt onder leiding van de huidige voorzitter Ron Pin en het bestuur op Curaçao.
De bestuursleden in Nederland, waaronder medeoprichter Sven Rusticus en Orlando Meulens, bleven ondanks pogingen om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken middels het benaderen van bedrijven en ontwikkelaars almaar weerstand krijgen van hun collega’s uit Curaçao. Zo werd een bijeenkomst met de premier, waarbij partijen met expertise op het gebied van herontwikkeling van ‘brownfields’ (industriële vervuilde gronden) in Nederland en in de Verenigde Staten die waren benaderd om hun kennis en kunde op het gebied van herontwikkeling te presenteren, door de huidige voorzitter Pin afgehouden uit angst dat deze partijen met een verhaal zouden komen ter vervanging van de raffinaderij.
Het werd uiteindelijk een ‘mini-conferentie’ waarbij de zoon van de heer Pin, werkzaam als architect in Australië, een presentatie hield voor een kleine groep aanwezigen waaronder de premier en de minister van Economische Ontwikkeling. De huidige voorzitter van GreenTown heeft het plan van zijn vroegere organisatie ‘Lighthouse Club’ waar hij secretaris van was uit de kast gehaald en wil GreenTowns plan omzetten in een hybride model: het bouwen van een groen stadsdeel in combinatie met een kleinere raffinaderij.
Protest van de bestuursleden in Nederland, Rusticus en Meulens, en oud-voorzitter Casimiri - dat dit niet strookt met de doelstellingen van de stichting - leidden tot een intern conflict. Het protest van voormalig voorzitter Casimiri werd geprobeerd af te doen door een zogenaamd nieuw beleid in te voeren dat alleen de heer Pin en een ander bestuurslid naar buiten mochten treden als spreekbuis voor GreenTown Curaçao. En op 30 april jongstleden werd in een onaangekondigde en besloten vergadering van het bestuur op Curaçao (zonder participatie van de leden Rusticus en Meulens) besloten dat de bestuursleden in Nederland, Rusticus en Meulens, hun bestuurslidmaatschap ontnomen werd, daar hun mening te veel afweek van de andere bestuursleden.
Ondanks het interne conflict zitten oprichters Casimiri en Rusticus niet bij de pakken neer en willen het project GreenTown in zijn ware vorm verder helpen uitvoeren. Zeker nu de raffinaderij weinig kans van een doorstart middels een moderniseringstraject blijkt te krijgen, vanwege de constante externe problemen die de raffinaderij blijft ondervinden.
Om weer orde en rust te krijgen is er op 5 mei jongstleden, op initiatief van GreenTown-bestuursleden Rusticus en Meulens, een brief naar het bestuur van GreenTown Curaçao gestuurd met het voorstel dat alle huidige bestuursleden hun ontslag indienen en plaatsmaken voor nieuwe bestuursleden die wél bereid zijn de doelstellingen van de stichting na te leven.
Verder zijn er contacten gelegd met projectbureaus en projectontwikkelaars in Nederland en in de VS. De reacties zijn enthousiast. Echter er dient een haalbaarheidsonderzoek gedaan te worden naar de huidige status van het terrein en naar de financiering van het project. De overheid van Curaçao heeft, net als haar voorgangers, nog geen blijk van tegemoetkoming in dezen laten zien. Er zijn inmiddels wel ontwikkelingsgelden van de Europese gemeenschap voor Curaçao beschikbaar en voor dit soort doeleinden bedoeld: ‘Duurzame projecten’.
Kortom, GreenTown heeft naast genoemde teleurstellende ervaring toch het volgende kunnen bereiken:
- Een feasibility en bankability van het project dat middels een gerenommeerd bedrijf gemaakt kan worden;
- Datzelfde bedrijf is ook bereid een roadmap voor de transitie naar een duurzame ontwikkeling voor het gehele eiland te maken. De premier en minister van Economische Ontwikkeling zijn persoonlijk hiervan op de hoogte gebracht;
- Er is een grote internationale herontwikkelingsondernemer met wereldwijde ervaring gevonden die de herontwikkeling van het Isla-terrein als geheel op zich kan nemen, maar die wil voor het starten een gedegen studie van het Isla-terrein zien;
- De Europese Investeringsbank (EIB) heeft aangegeven GreenTown te supporten, mits GreenTown blijft voldoen aan haar doelstellingen, die in lijn zijn met die van de EIB, op het vlak van maximale reductie van CO2-uitstoot en het creëren van nieuwe duurzame economische activiteiten.
Het is belangrijk dat GreenTown bij haar oorspronkelijke visie blijft voor een complete herontwikkeling van het Isla-terrein en zich niet laat ‘ombuigen’ in een hybride model, zoals de huidige voorzitter Pin voorstaat, en dat kennelijk door de huidige regering van Curaçao als minder bedreigend wordt ervaren.

Sven Rusticus en Orlando Meulens ondertekenen deze opiniebijdrage als ‘bestuursleden GreenTown Curaçao’ gevestigd in Utrecht in Nederland.

greentown


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).