Door Roy Evers

Delegaties van de BES-eilanden reisden naar Den Haag om deel te nemen aan de CN-week. De CN-week vond plaats van 8 tot 12 juni jongstleden. Voor de duidelijkheid: de BES-eilanden zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en Caribisch Nederland (CN) is de officiële naam van de groep van drie.
Bonaire wilde het hebben over de armoedebestrijding op het eiland. De Rijksoverheid heeft tot nu toe geen poot uitgestoken en het wordt tijd dat Den Haag nu eens over de brug komt. De lege koffers staan in het hotel te wachten om gevuld te worden. Statistieken hebben aangetoond dat maar liefst 60 procent van de bevolking van Bonaire onder de armoedegrens leeft. Tijdens de CN-week zou Bonaire het ook hebben over de economische ontwikkeling.
Den Haag ontving de BES-delegaties. Op de groepsfoto tel ik 21 koppen, een respectabel aantal. Nochtans moesten de fractieleiders van Bonaire Robby Beukenboom, James Kroon en Elvis Tjin Asjoe hun aanvankelijk aantal van zeven onderwerpen terugschroeven naar drie, omdat de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties maar één uur voor hen kon uittrekken. Wij hebben het vreselijk druk, jongens. Trouwens, de commissie moest ook luisteren naar de delegaties van Saba en Sint Eustatius, die het helemaal bont maakten door met voltallige Eilandsraden naar Den Haag te reizen.
Beukenboom voerde het woord en benadrukte dat de drie fractieleiders, coalitie en oppositie, gezamenlijk optrokken en dat zij niet helemaal naar Den Haag waren gekomen om partijpolitiek te bedrijven, dat doen zij thuis wel. Dus één voor allen, allen voor één.
De afvaardiging vroeg nadrukkelijk aandacht voor het feit dat sinds 10-10-’10 steeds meer burgers voor het einde van de maand door hun boodschappengeld heen zijn. Geld kan voor Den Haag geen probleem zijn, gezien de verspilling die plaatsvindt bij projecten op het eiland, zoals de bouw van een aardbevingsbestendige brandweerkazerne.
Hoewel hij er niet uitziet als een vechtersbaas, wilde gedeputeerde Clark Abraham duidelijk maken dat hij niet was gekomen om te vechten. ,,Ik kom niet om te vechten. Het is ook niet onze insteek om zo veel mogelijk geld los te krijgen.” Daar snapt de rechtlijnig denkende Hollander niets van. Willen jullie nou geld of niet?
Abraham legt uit. ,,Wij willen afspraken maken over hoe we onze samenwerking effectiever kunnen maken, dat de dingen die we samen doen een structureel en dus duurzaam karakter krijgen.” Nee, wij snappen het nog steeds niet.
,,Wij schieten er niets mee op als Nederland ons vis geeft om onze honger te stillen, wij hebben een hengel nodig en willen dat iemand ons leert vissen.” Nee toch, je komt ons niet wijsmaken dat jullie niet kunnen vissen.
De CN-week begon en meteen al had je de poppen aan het dansen: Plasterk hield de hand op de knip. De Nederlandse regering was niet bereid de vrije uitkering waaruit de Bestuurscolleges van de eilanden hun eilandelijke taken moeten financieren, naar een realistisch niveau te verhogen. Wie bepaalt wat realistisch is? Dat doen de eilanden zelf en zij kregen gelijk van het onderzoeksbureau IdeeVersa, nota bene door Plasterk zelf gevraagd om een onderzoek te doen. Desalniettemin kregen zij nul op het rekest. ,,Jullie bekijken het maar jongens, er is geen geld en ik neem pas in oktober een definitief standpunt in. Ga maar lekker vissen.”
Gedeputeerde Clark Abraham mag wel geen vechtersbaas zijn, maar hij kan wel goed boos worden. Nederlandse ambtenaren weigerden doodleuk om afspraken na te komen met betrekking tot investeringen die nodig zijn om het wegennet van Bonaire op te lappen. M.a.w. geen geld om gaten te dichten. Ambtelijke pesterij.
Abraham vond het teleurstellend dat Den Haag de suggestie wekte als zouden zij zijn gekomen om te bedelen, terwijl hij juist aandacht kwam vragen voor een structurele aanpak.
Intussen krijgt Sint Eustatius een aanwijzing aan zijn broek.
Eind goed, al goed. Plasterk: ,,De pittige gesprekken hebben geleid tot een bijstelling van de inzet van het Rijk ten gunste van Bonaire.” De gaten in weg worden gedicht en Abraham krijgt zijn structurele aanpak. Waarvan akte.

royevers


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).