Terwijl deze week is besloten dat de dollar per 2011 de officiële munt wordt op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, weten bewoners van Curaçao en Sint Maarten nog niet of zij na de staatkundige vernieuwing van 10-10-10 de gulden van de op dat moment opgeheven Nederlandse Antillen nog kunnen gebruiken.
Nadat president Emsley Tromp van de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) medio vorig jaar het voorstel deed om dollarisatie te overwegen bij de keuze van een wisselkoersstelsel voor de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten, is het feitelijk angstvallig stil gebleven. Dat is geen goede zaak, want amper vijf maanden voor D-Day moeten de burgers natuurlijk wel weten waar ze aan toe zijn. Het enige wat formeel vaststaat, is dat Curaçao en Sint Maarten een monetaire unie zullen vormen met één Centrale Bank. Maar hoe hier qua munteenheid invulling aan wordt gegeven, is nog volstrekt onduidelijk. Na Tromps voorstel gaven commerciële banken aan hier volledig door te zijn overrompeld. Daarop volgde een conferentie waarin het bedrijfsleven voorstander van de dollar leek te zijn, maar waaruit ook duidelijk werd dat de banken inkomstenderving vrezen. De directe aanleiding voor het voorstel-Tromp was het snel groeiende tekort op de lopende rekening, gefinancierd met private kapitaalstromen uit het buitenland. Deze situatie legt de toenemende kwetsbaarheid van de betalingsbalans van de Antillen bloot. Dankzij de toestroom van kapitaal in het kader van de schuldsanering, is het tekort op de lopende rekening in 2009 sterk gedaald. De kwetsbaarheid van de betalingsbalans wordt op dit moment dus ‘gecamoufleerd’ door de schuldsanering. Een onverwachte ommekeer in de kapitaalstromen kan echter in korte tijd de deviezenvoorraad uitputten en daarmee het vertrouwen in de munt ondermijnen. De financiële crisis benadrukt de kwetsbaarheid van de betalingsbalans en financiële sector voor externe schokken. Bij dollarisatie wordt de mogelijkheid van een betalingsbalanscrisis weggenomen, aldus Tromp. Naast deze ‘technische’ overwegingen, heeft dollarisatie ook als voordeel dat de transactiekosten vervallen en burgers en bedrijven meer in hun portemonnee overhouden. Ook kan dollarisatie bijdragen tot een verdere ontwikkeling van de financiële sector. Wat verdwijnt is de emotionele waarde van het hebben van eigen munten en bankbiljetten. Maar zekerheid en financiële stabiliteit zijn veel belangrijker. Daarom is het de hoogste tijd voor het doorbreken van de stilte.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.