Het is een goede zaak dat minister Magali Jacoba (PAR) van Justitie wil doorpakken in de schoonmaak van gevangenis Bon Futuro. Wat opeenvolgende bewindslieden nalieten of in elk geval niet lukte, poogt deze bestuurder wel: met alle macht en met alle middelen orde op zaken stellen in wat in het verleden de ‘Hel van Koraal Specht’ werd genoemd. Het is wel opmerkelijk dat na alle acties en maatregelen die samen met bewaarders en massale hulp van buitenaf werden getroffen, het karwei kennelijk nog steeds niet is geklaard en dat de minister deze week zelfs per direct de noodtoestand heeft uitgeroepen. Het wekt de indruk dat de situatie binnen de gevangenismuren nóg erger is dan tot nu toe werd aangenomen. Deze noodtoestand duurt zeker tot het eind van het jaar, daarna wordt gekeken of verlenging nodig is. De situatie is kritiek geworden, aldus Jacoba, zonder aan te geven hoe en wat. Uit veiligheidsoverwegingen is het begrijpelijk dat de bewindsvrouw zuinig is met het verstrekken van gedetailleerde informatie. Maar tegelijk moet zij beseffen dat maatschappelijke steun nodig blijft voor het steken van grote hoeveelheden mankracht en vele tientallen miljoenen in de strafgevangenis. Haar ferme optreden staat in elk geval niet in verhouding met de constatering dat zich in Bon Futuro tachtig openbare telefoons bevinden en dat dit aangepakt dient te worden. Toegegeven, dit is ongelooflijk en ‘uniek in de wereld’. Het kan echter niet de enige reden zijn om gedurende een half jaar de noodtoestand uit te roepen. Die telefoons moeten er uit, dat staat buiten kijf; er staan er meer in de gevangenis dan in bijvoorbeeld een instituut als het Sint Elisabeth Hospitaal. Tevens worden bij inspectierondes regelmatig vele mobiele telefoons aangetroffen. Redenen genoeg om hiertegen te strijden. De tegenwerpingen van FOL wekken dan ook grote verbazing, zeker van een coalitiepartij, die aandringt op het herzien van de aanpak. De oranje partij van Anthony Godett, die overigens op landsniveau niet (meer) meeregeert en dus over justitie weinig te zeggen heeft, maakt zich bij de gedetineerden misschien populair, maar onder de meerderheid van de burgers beslist niet. De handelwijze van Frente doet trouwens denken aan het protest enkele jaren geleden tegen de bodyscan op Hato om de grote stroom bolitaslikkers een halt toe te roepen. Die is dankzij de verscherpte controle gelukkig flink ingedamd. Nu moet de schoonmaak van Bon Futuro slagen. De geloofwaardigheid van Curaçao staat op het spel.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.